컨텐츠 바로가기 영역
주메뉴로 바로가기
본문으로 바로가기

DNAរបស់អាតូមី

DNAរបស់អាតូមី

01ព្យាយាមចាត់វិធានការលើការងារ

នៅក្រុមហ៊ុន Atomy យើងបន្តព្យាយាមលុបបំបាត់ការងារ។ ការងារប្រៀបដូចជាស្មៅនៅនិទាឃរដូវ ដែលបន្តដុះឡើង សូម្បីតែបន្ទាប់ពីត្រូវបានដកចេញក៏ដោយ។ យើងគួរតែចាត់វិធានការលើការងារដូចជាដកស្មៅចេញពីឫសដែរ។ ដោយសារការងារគ្មានទីបញ្ចប់ សូមព្យាយាមលុបបំបាត់ការងារដែលគ្មានន័យ ហើយផ្តោតលើដំណើរការប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិត មានភាពសកម្មជា ជាងគិតពីការងារអកម្ម។

02ធ្វើការអោយមានប្រសិទ្ធ មិនមែនស្ថិតលើឋានះ

យើងគិតអំពីឥទ្ធិពលខណៈពេលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន Atomy។ ឥទ្ធិពលនេះមិនមែននិយាយពីឋានៈ ឬតួនាទីទេ ប៉ុន្តែនិយាយអំពីវិសាលភាព និងទំហំនៃការងាររបស់យើង។ ផលិតផលកាន់តែទូលំទូលាយ នោះមានឥទ្ធិពលកាន់តែច្រើន។ ការងារដែលយើងធ្វើមិនត្រឹមតែនៅក្នុងនាយកដ្ឋានរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងសម្រាប់នាយកដ្ឋានទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងផងដែរ។ នៅក្រុមហ៊ុន Atomy យើងធ្វើការធ្វើការពីថ្នាក់លើទៅថ្នាក់ក្រោម មិនមែនធ្វើការពីថ្នាក់ក្រោមទៅថ្នាក់លើទេ ហើយធ្វើការដើម្បីទទួលបានគុណភាពទូលំទូលាយ មិនធ្វើការដើម្បីបានគុណភាពដោយតក់ក្រហល់ទេ។

03ត្រូវជាអ្នកដឹកនាំខ្លួនឯង

ការងារអ្វីក៏ដោយដែលអ្នកត្រូវធ្វើ កុំស្នើឱ្យនរណាម្នាក់ឱ្យធ្វើវាជំនួសអ្នកអី ត្រូវធ្វើវាដោយខ្លួនឯង។ នៅក្រុមហ៊ុន Atomy ការងារដែលអ្នកស្វែងរក និងធ្វើដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការងារពិត។ នៅពេលនរណាម្នាក់ប្រាប់អ្នកពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើ ការងារអាចក្លាយជាលំបាក និងគួរឱ្យធុញទ្រាន់។ នៅក្រុមហ៊ុន Atomy យើងអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ និងធ្វើការតាមរបៀបរបស់យើង ដែលធ្វើឱ្យការងារកាន់តែរីករាយ។

04ធ្វើជាជំនួយការគួរឱ្យទាក់ទាញ

ការងារនៅក្រុមហ៊ុន Atomy គឺផ្អែកលើគម្រោង។ គម្រោងនានាដូចជាអាមីប ដែលផ្លាស់ប្ដូរឥតឈប់ឈរ។ នៅពេលក្រុមមួយត្រូវបានបង្កើតឡើង មនុស្សដែលសមនឹងគម្រោងនោះនឹងដឹកនាំ ដោយមិនគិតពីបទពិសោធន៍ ឬឋានៈឡើយ។ មនុស្សនេះអាចខំប្រឹងធ្វើការ មានភាពសប្បាយរីករាយ និងក្លាយជា “ជំនួយការគួរឱ្យទាក់ទាញ”។ នៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះ គ្រប់គ្នានៅក្រុមហ៊ុន Atomy អាចជាអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោង ឬសមាជិកក្រុម។

05ធ្វើអ្វីដែលអ្នកចង់បាន!

វប្បធម៌នៃសិទ្ធិអំណាច និងការទទួលខុសត្រូវផ្នែកស្ថាប័នរបស់ក្រុមហ៊ុន Atomy គឺភាពច្នៃប្រឌិត។ យើងផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់បុគ្គលិករបស់យើងដោយមិនទុកឱ្យពួកគេទទួលខុសត្រូវ។ ការធ្វើបែបនេះនឹងទប់ស្កាត់ភាពភ័យខ្លាចក្នុងការដោះស្រាយផលវិបាក។ ក្រុមហ៊ុន Atomy ផ្តល់មតិកែលម្អដើម្បីជំរុញកំណើន មិនមែនដើម្បីវាយតម្លៃពីទំនួលខុសត្រូវទេ។ បុគ្គលិករបស់យើងរីកចម្រើនតាមរយៈមតិកែលម្អនេះ ហើយត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់។

06ចូរមានភាពក្លាហ៊ាន ស្វិតស្វាញ ឥតញញើត

អ្វីដែលអាក្រក់ជាងការបរាជ័យ គឺមិនដែលព្យាយាមធ្វើអ្វីមួយដោយសារខ្លាចបរាជ័យ។ នៅក្នុងវប្បធម៌អ៊ីស្រាអែល គ្រូបង្រៀនសិស្សឱ្យសួរសំណួរស៊ីជម្រៅរហូតទាល់តែពួកគេយល់អ្វីមួយ។ នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃ “ផ្នត់គំនិតអត់ខ្មាស់អៀន”។ នៅក្រុមហ៊ុន Atomy យើងលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកឱ្យសួរសំណួរជានិច្ចអំពីអ្វីដែលពួកគេមិនយល់រហូតដល់ពួកគេរកខោះញចម្លើយបាន។

07អនុវត្តដោយមានភាពស្មោះត្រង់ និងចិត្តល្អ

ភាពស្មោះត្រង់ និងចិត្តល្អគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រល្អបំផុត។ យើងចង់ឱ្យបុគ្គលិករបស់យើងធ្វើការដោយស្មោះត្រង់ និងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដទៃ។ នរណាម្នាក់ដែលយកចិត្តទុកដាក់តែលើភាពជោគជ័យខ្លួនឯងផ្ទាល់ ហើយមិនខ្វល់ពីអ្នកដទៃ ឬធ្វើតាមគោលការណ៍ នឹងមិនទទួលបានជោគជ័យក្រោមស្តង់ដាររបស់ក្រុមហ៊ុន Atomy ឡើយ។ ការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍សំខាន់ៗ ការចូលរួមចំណែកដល់សហគមន៍ និងការអនុវត្តដោយមានភាពស្មោះត្រង់ គឺជាគុណតម្លៃដ៏សំខាន់។TOP

មជ្ឈមណ្ឌលសំខាន់របស់ក្រុមហ៊ុន អាតូមី

“ការិយាល័យរបស់ខ្ញុំ” សម្រាប់តំបន់នីមួយៗ។
ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសតំបន់ដែលចង់បាន នោះទំព័រនឹងផ្លាស់ទៅ “ការិយាល័យខ្ញុំ”។

សូមពិនិត្យតំបន់ចុះបញ្ជី

  • ប្រទេសកូរ៉េ

  • អ្នកកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិកូរ៉េដែលមានអាយុ 20 ឆ្នាំឡើង ជនបរទេសដែលរស់នៅប្រទេសកូរ៉េ ជនបរទេសដែលរស់នៅក្រៅប្រទេស
  • សហរដ្ឋអាមេរិក

  • អ្នកកាន់លេខសន្តិសុខសង្គម (SSN) ដែលមានអាយុ 18 ឆ្នាំឡើង
  • ប្រទេសជប៉ុន

  • ពលរដ្ឋជប៉ុនដែលមានអាយុ 20 ឆ្នាំឡើង (និវាសនជន) ជនបរទេសដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន
  • ប្រទេសកាណាដា

  • ពលរដ្ឋកាណាដាដែលមានអាយុ 18 ឆ្នាំឡើង អ្នកតាំងទីលំនៅអចិន្រ្តៃយ៍នៅកាណាដា
  • តៃវ៉ាន់

  • ពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ដែលមានអាយុ 18 ឆ្នាំឡើង ជនបរទេសដែលរស់នៅតៃវ៉ាន់
  • ប្រទេសសិង្ហបុរី

  • ពលរដ្ឋសិង្ហបុរីដែលមានអាយុ 18 ឆ្នាំឡើង អ្នកតាំងទីលំនៅអចិន្រ្តៃយ៍សិង្ហបុរី
  • ប្រទេសកម្ពុជា

  • ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានអាយុ 18 ឆ្នាំឡើង ជនបរទេសដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា សាជីវកម្ម
  • ប្រទេសហ្វីលីពីន

  • ពលរដ្ឋហ្វីលីពីនដែលមានអាយុ 18 ឆ្នាំឡើង អ្នកតាំងទីលំនៅអចិន្រ្តៃយ៍ហ្វីលីពីន អ្នកកាន់ទិដ្ឋាការចូលនិវត្តន៍ពិសេស (SRRV)
  • ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី

  • ពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីដែលមានអាយុ 18 ឆ្នាំឡើង អ្នកតាំងទីលំនៅអចិន្រ្តៃយ៍ម៉ាឡេស៊ី
  • ប្រទេសម៉ិកស៊ិក

  • អ្នកកាន់ CURP ដែលមានអាយុ 18 ឆ្នាំឡើង
  • ប្រទេសថៃ

  • ពលរដ្ឋថៃដែលមានអាយុ 20 ឆ្នាំឡើង
  • ប្រទេសអូស្រ្តាលី

  • ជនជាតិអូស្ត្រាលី, និវាសនជនអចិន្ត្រៃយ៍, អ្នកកាន់វីសាការងារ (រួមទាំងវីសាការងារអំឡុងវិសម្សកាល)
  • ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី

  • ពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានអាយុ 18 ឆ្នាំឡើង
  • ប្រទេសរុស្ស៊ី

  • ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីដែលមានអាយុ 18 ឆ្នាំឡើង (អ្នកតាំងទីលំនៅ) ពលរដ្ឋបេឡារុស្ស អ៊ិយបេគីស្ថាន
  • ចិន

  • សមាជិកអ្នកប្រើប្រាស់៖ អាយុ 22 ឆ្នាំឡើង
   សមាជិកអ្នកតំណាងចែកចាយ៖ ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតដែលបានចុះបញ្ជីស្របច្បាប់ ភាពជាដៃគូ សហគ្រាសឯកកម្មសិទ្ធិ ឬអាជីវកម្មបុគ្គលឯកជននៅក្នុងប្រទេសចិន
  • កូឡុំប៊ី

  • ពលរដ្ឋកូឡុំប៊ីអាយុ ១៨ ឆ្នាំឬចាស់ជាងនេះពលរដ្ឋកូឡុំប៊ីជាអ្នកស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍
  • ហុងកុង

  • អ្នកកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហុងកុងគង់មានអាយុលើសពី ២០ ឆ្នាំ
  • ប្រទេសឥណ្ឌា

  • អជាជនជាតិឥណ្ឌា, អ្នកកាន់កាតPAN, មានអាយុ 18ឆ្នាំ ឡើង, រដ្ឋMaharashtra : អាយុ 21ឆ្នាំ ឡើង
  • នូវែលសេឡង់

  • អាយុចាប់ពី១៨ឡើងទៅ និវាសជន
  • តួកគី

  • អាយុចាប់ពី១៨ឡើងទៅ អ្នកកាន់អត្តសញ្ញាណបត្រតួកគី,និវាសនជនអចិន្ត្រៃយ៍
  • ប្រទេសអង់គ្លេស

  • អាយុចាប់ពី១៨ឡើងទៅ និវាសជន
  • កាហ្សាក់ស្ថាន

  • កាហ្សាក់ស្ថាន អ្នកកាន់ប័ណ្ណស្នាក់នៅអាចិន្ត្រៃ
  • កៀហ្ស៊ីស៊ីស្ថាន

  • កៀហ្ស៊ីស៊ីស្ថាន អ្នកកាន់ប័ណ្ណស្នាក់នៅអាចិន្ត្រៃ
  • ប្រេស៊ីល

  • បអ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើង ហើយជារូបវ័ន្តបុគ្គល រឺនិតិបុគ្គលដែលមានកាន់CPF។
  • ម៉ុងហ្គោល

  • ជនជាតិម៉ុងហ្គោលី និងជនបរទេសដែលរស់នៅម៉ុងហ្គោលមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
  • អ៊ូសបេគីស្ថាន

  • ជនជាតិអ៊ូសបេកគីស្ថានដែលមានអាយុចាប់ពី 18ឆ្នាំឡើងទៅ
   ជនបរទេស: វីសា B2 , វីសា E, អ្នកដែលកាន់វីសា INV ឬ អ្នកដែលមានទីលំនៅទីនោះ
   អ្នកជំនួញសម្រាប់ផលិតកម្ម និង អ្នកដំឡើង/ បង្ហោះការផ្សព្វផ្សាយ (Reklama ishlab chiqarish va joylashtirish)
  • អឺរ៉ុប

  • អាយុ 18 ឆ្នាំឬចាស់ជាងអ្នករស់នៅសហភាពអឺរ៉ុបឬ EFTA
  • សមាជិកភាពនៅទូទាំងពិភពលោក។

  • អាហ្សង់ទីន, អាមេនី, អាហ្សែបៃហ្សង់, បង់ក្លាដែស, បូលីវី, ឈីលី, កូស្តារីកា, សាធារណរដ្ឋដូមីនីកែន, អេក្វាឌ័រ, អែលសាល់វ៉ាឌ័រ, ហ្សកហ្ស៊ី, ហ្គាតេម៉ាឡា, ម៉ុលដាវី, នេប៉ាល់, ប៉ាណាម៉ា, ប៉ារ៉ាហ្គាយ, ប៉េរូ, អាហ្រ្វិកខាងត្បូង, តាជីគីស្ថាន, តូមិននីស្ថាន, អ៊ុយក្រែន, ហៃទី, នីហ្សេរីយ៉ា, ណាមីប៊ី, បូតស្វាណា, ប្រ៊ុយណេ, ស្រីលង្កា, អារ៉ាប់រួម, អ៊ីស្រាអែល, ហ្គាណា, ហ្គាំប៊ី, ឡេសូតូ, ម៉ូរីស, សេណេហ្គាល់, កេនយ៉ា, អង់ហ្គោឡា, ទុយនីស៊ី, ម៉ារ៉ុក, អេហ្ស៊ីប, ស៊ែប៊ី, អាល់បានី
ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ

ជ្រើសរើសតំបន់ខាងក្រោមដើម្បីបញ្ជូនទៅ “ផ្សារទំនើប”។

AZA Mall for each branch.
If you select the desired branch, the page will move to AZA Mall.

ជ្រើសរើសតំបន់ខាងក្រោមដើម្បីបញ្ជូនទៅ “បណ្ដាញរបស់ក្រុមហ៊ុន Atomy”។

ជ្រើសរើសតំបន់ខាងក្រោមដើម្បីបញ្ជូនទៅ “សំបុត្ររបស់ក្រុមហ៊ុន Atomy”។

ជ្រើសរើសតំបន់ខាងក្រោមដើម្បីបញ្ជូនទៅ YouTube។

ជ្រើសរើសតំបន់ខាងក្រោមដើម្បីបញ្ជូនទៅ Facebook។

ជ្រើសរើសតំបន់ខាងក្រោមដើម្បីបញ្ជូនទៅ Instagram។

CLOSE