컨텐츠 바로가기 영역
주메뉴로 바로가기
본문으로 바로가기

ប្រព័ន្ធជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុន អាតូមី

ប្រព័ន្ធជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុន Atomy

យើងសូមណែនាំប្រព័ន្ធជោគជ័យរបស់អតិថិជនដ៏ពិសេសមួយ។

សិក្ខាសាលារៀបចំដោយទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ក្រុមហ៊ុន Atomy

ដោយ “ជោគជ័យរបស់អតិថិជន” ជាគោលបំណងនៃការគ្រប់គ្រងដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុន Atomy។ ក្រុមហ៊ុន Atomy បានរៀបចំសិក្ខាសាលាជាច្រើន ដើម្បីគាំទ្រដល់ភាពជោគជ័យរបស់អតិថិជនយើង។

 • សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យ

  សិក្ខសាលាអំពីភាពជោគជ័យ គឺជាសិក្ខាសាលាដ៏សំខាន់របស់ក្រុមហ៊ុន Atomy ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងមាន១ខែម្ដង និងបង្ហាញអំពីគន្លឹះ ក្នុងការសរសេរនូវ នាដកថាជីវិត ក៏ដូចជាការចូលរួមអបអរសាទរសម្រាប់សមាជិកដែលបានឡើងដំណែងថ្មី ថែមទាំមានការសំដែងសិល្បៈចំរុះ និងវិធីសាស្រ្តជោគជ័យ ដើម្បីរស់នៅក្នុងជីវិតដែលមានតុល្យភាព។ សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យ គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃប្រព័ន្ធជោគជ័យ។

 • សិក្ខាសាលារយៈពេលមួយថ្ងៃ

  សិក្ខាសាលារយៈពេលមួយថ្ងៃរបស់ក្រុមហ៊ុន Atomy ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅរៀងរាល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយមានប្រធានបទបង្រៀនដែលរួមបញ្ចូលទាំងការណែនាំអំពីក្រុមហ៊ុន ផែនការទីផ្សារ ការណែនាំពីផលិតផល និងច្រើនទៀត។ សិក្ខាសាលាទាំងនេះណែនាំផ្លូវឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Atomy។

 • អាតូមីបន្ទាប់ពីចេញពីធ្វើការ

  បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ជូននូវចក្ខុវិស័យសម្រាប់អ្នកដែលចង់ចាប់យកអាតូមីជាមុខរបរទីពីរដើម្បីជាការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការប្រួលប្រែនៃសម័យកាល។

 • សាលាអាជីវកម្មអាតូមី

  ជាប្រព័ន្ធជោគជ័យថ្មីរបស់អាតូមីដែលបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងធ្វើឱ្យសមាជិកទាំងអស់យល់ពីលក្ខណៈពិសេសរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងសម័យកាលដែលមានការប្រែប្រួលយ៉ាងលឿន។

 • វគ្គហ្វឹកហ្វឺនទូទៅ

  ជាវគ្គហ្វឹកហ្វឺនមួយធ្វើឱ្យការចំណាយ ក្លាយជា ប្រាក់ចំណូល ដែលអ្នក សិក្សា ផលិតផល និង បង្កើតឯកសារផលិតផល ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក បង្កើតបញ្ជី ទទួលបានព័ត៌មានជំនួយ ផ្នែកលក់ និងច្រើនទៀត។

 • អរុណសួស្ដីអាតូមី

  ជាការណែនាំអំពី ព័ត៌មានអាតូមីកូរ៉េ និងអន្តរជាតិ និងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើនដែលជួយតំរង់ទិសក្នុងការធ្វើជំនួញអាតូមី។

ការផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសដំណាលគ្នា ការបកប្រែផ្ទាល់មាត់នៅក្នុងពេលដំណាលគ្នា និងប្រព័ន្ធជោគជ័យនៅក្នុងពេលដំណាលគ្នា

សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យកំពុងធ្វើឡើងក្នុងពេលដំណាលគ្នានៅក្នុងទីតាំងចំនួន 10 ក្នុងប្រទេសកូរ៉េ ដោយប្រើប្រព័ន្ធផ្សាយដែលភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ និងសេវាផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ក្រុមហ៊ុន Atomy ដើម្បីឱ្យមនុស្ស 20,000 នាក់អាច ”ចូលរួម“ សិក្ខាសាលាក្នុងពេលតែមួយបាន។ អ្នកដែលមិនអាចមកចូលរួមដល់កន្លែងធ្វើសិក្ខាសាលា​ អាចមើលការផ្សាយផ្ទាល់នៃសិក្ខាសាលានៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលរបស់ពួកគេបាន។ សេវាផ្សាយផ្ទាល់ដែលបានភ្ជាប់ និងសេវាបកប្រែផ្ទាល់មាត់នៅក្នុងពេលដំណាលគ្នា​របស់យើង គឺជាលក្ខណៈពិសេសតែមួយគត់នៃប្រព័ន្ធជោគជ័យរបស់អតិថិជនផ្តាច់មុខរបស់យើង។

ការជួបគ្នារវាងការធ្វើអាជំនួញ និងវប្បធម៌ អាតូមី E&M

E&M(Entertainment&Media)ជាប្រព័ន្ធជោគជ័យថ្មីរបស់អាតូមីដែលកើតចេញពីការផ្សំគ្នារវាងការធ្វើជំនួញ និងវប្បធម៌
Atomy E&M នឹងបង្កើតប្រព័ន្ធជោគជ័យប្រកបដោយភាពរីករាយនិងរៀបចំកម្មវិធីវប្បធម៌ផ្សេងៗដែលផ្តល់ភាពសប្បាយរីករាយនិងលើកទឹកចិត្តដល់សមាជិក Atomy ដែលខិតខំទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ។

ជំនួយឧបករណ៍នៅលើអ៊ីនធឺណិត និងគ្មានអ៊ីនធឺណិត

តាមរយៈបណ្ដាញជាច្រើននៅលើអ៊ីនធឺណិត និងបណ្ដាញគ្មានអ៊ីនធឺណិត ក្រុមហ៊ុន Atomy ផ្តល់ជូននូវឧបករណ៍នានា ដើម្បីធានាបាននូវភាពជោគជ័យសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើង។

លើអ៊ីនធឺណិត គេហទំព័រផ្លូវការអាតូមី នេះជាគេហទំព័រផ្លូវការរបស់អាតូមី http://www.atomy.com
លើអ៊ីនធឺណិត បណ្ដាញរបស់ក្រុមហ៊ុន Atomy បណ្ដាញនេះផ្តល់នូវខ្លឹមសារវីដេអូអំពីព័ត៌មាន និងផលិតផល។ https://ch.atomy.com ច្រើនទៀត
លើអ៊ីនធឺណិត កម្មវិធីឧបករណ៍ចល័តរបស់ក្រុមហ៊ុន Atomy វេទិកានេះផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មជាច្រើនរួមមានផ្សារទំនើបរបស់ក្រុមហ៊ុន Atomy បណ្ដាញរបស់ក្រុមហ៊ុន Atomy ការិយាល័យខ្ញុំ និងព័ត៌មានពីមជ្ឈមណ្ឌលជំនួយដល់អតិថិជន។ ទាញយក
លើអ៊ីនធឺណិត កម្មវិធីលក់សំបុត្ររបស់ក្រុមហ៊ុន Atomy មើលដោយសង្ខេបសិក្ខាសាលាសកលរបស់ក្រុមហ៊ុន Atomy និងទទួលបានការជូនដំណឹង។ ទាញយក
លើអ៊ីនធឺណិត អាតូមីបន្ទាប់ពីចេញពីធ្វើការ បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ជូននូវចក្ខុវិស័យសម្រាប់អ្នកដែលចង់ចាប់យកអាតូមីជាមុខរបរទីពីរដើម្បីជាការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការប្រួលប្រែនៃសម័យកាល។
អូហ្វឡាញ ការបោះពុម្ពផ្សាយជាប្រចាំរបស់អាតូមី លោកអ្នកអាចទទួលបាននូវដំណឹងផ្សេងៗតាមរយៈទស្សនាវដីអាតូមី សៀភៅក្រុមមនុស្សអាតូមី សៀវភៅណែនាំពីក្រុមហ៊ុន មគ្គុទេស៍ណែនាំផលិតផល និងឯកសារផ្សព្វជាច្រើនទៀត។ ចូលទៅកាន់ភ្លាម
អូហ្វឡាញ ការបោះពុម្ពផ្សាយជាប្រចាំរបស់អាតូមី លោកអ្នកអាចទទួលបាននូវដំណឹងផ្សេងៗតាមរយៈទស្សនាវដីអាតូមី សៀភៅក្រុមមនុស្សអាតូមី សៀវភៅណែនាំពីក្រុមហ៊ុន មគ្គុទេស៍ណែនាំផលិតផល និងឯកសារផ្សព្វជាច្រើនទៀត។ ចូលទៅកាន់ភ្លាម
អូហ្វឡាញ ការបោះពុម្ពផ្សាយជាប្រចាំរបស់អាតូមី លោកអ្នកអាចទទួលបាននូវដំណឹងផ្សេងៗតាមរយៈទស្សនាវដីអាតូមី សៀភៅក្រុមមនុស្សអាតូមី សៀវភៅណែនាំពីក្រុមហ៊ុន មគ្គុទេស៍ណែនាំផលិតផល និងឯកសារផ្សព្វជាច្រើនទៀត។ ចូលទៅកាន់ភ្លាម
អូហ្វឡាញ ការបោះពុម្ពផ្សាយជាប្រចាំរបស់អាតូមី លោកអ្នកអាចទទួលបាននូវដំណឹងផ្សេងៗតាមរយៈទស្សនាវដីអាតូមី សៀភៅក្រុមមនុស្សអាតូមី សៀវភៅណែនាំពីក្រុមហ៊ុន មគ្គុទេស៍ណែនាំផលិតផល និងឯកសារផ្សព្វជាច្រើនទៀត។ ចូលទៅកាន់ភ្លាម
អូហ្វឡាញ ការបោះពុម្ពផ្សាយជាប្រចាំរបស់អាតូមី លោកអ្នកអាចទទួលបាននូវដំណឹងផ្សេងៗតាមរយៈទស្សនាវដីអាតូមី សៀភៅក្រុមមនុស្សអាតូមី សៀវភៅណែនាំពីក្រុមហ៊ុន មគ្គុទេស៍ណែនាំផលិតផល និងឯកសារផ្សព្វជាច្រើនទៀត។ ចូលទៅកាន់ភ្លាម
អូហ្វឡាញ ការបោះពុម្ពផ្សាយជាប្រចាំរបស់អាតូមី លោកអ្នកអាចទទួលបាននូវដំណឹងផ្សេងៗតាមរយៈទស្សនាវដីអាតូមី សៀភៅក្រុមមនុស្សអាតូមី សៀវភៅណែនាំពីក្រុមហ៊ុន មគ្គុទេស៍ណែនាំផលិតផល និងឯកសារផ្សព្វជាច្រើនទៀត។ ចូលទៅកាន់ភ្លាម
អូហ្វឡាញ ការបោះពុម្ពផ្សាយជាប្រចាំរបស់អាតូមី លោកអ្នកអាចទទួលបាននូវដំណឹងផ្សេងៗតាមរយៈទស្សនាវដីអាតូមី សៀភៅក្រុមមនុស្សអាតូមី សៀវភៅណែនាំពីក្រុមហ៊ុន មគ្គុទេស៍ណែនាំផលិតផល និងឯកសារផ្សព្វជាច្រើនទៀត។ ចូលទៅកាន់ភ្លាម
អូហ្វឡាញ ការបោះពុម្ពផ្សាយជាប្រចាំរបស់អាតូមី លោកអ្នកអាចទទួលបាននូវដំណឹងផ្សេងៗតាមរយៈទស្សនាវដីអាតូមី សៀភៅក្រុមមនុស្សអាតូមី សៀវភៅណែនាំពីក្រុមហ៊ុន មគ្គុទេស៍ណែនាំផលិតផល និងឯកសារផ្សព្វជាច្រើនទៀត។ ចូលទៅកាន់ភ្លាម
អូហ្វឡាញ ការបោះពុម្ពផ្សាយជាប្រចាំរបស់អាតូមី លោកអ្នកអាចទទួលបាននូវដំណឹងផ្សេងៗតាមរយៈទស្សនាវដីអាតូមី សៀភៅក្រុមមនុស្សអាតូមី សៀវភៅណែនាំពីក្រុមហ៊ុន មគ្គុទេស៍ណែនាំផលិតផល និងឯកសារផ្សព្វជាច្រើនទៀត។ ចូលទៅកាន់ភ្លាម
អូហ្វឡាញ ការបោះពុម្ពផ្សាយជាប្រចាំរបស់អាតូមី លោកអ្នកអាចទទួលបាននូវដំណឹងផ្សេងៗតាមរយៈទស្សនាវដីអាតូមី សៀភៅក្រុមមនុស្សអាតូមី សៀវភៅណែនាំពីក្រុមហ៊ុន មគ្គុទេស៍ណែនាំផលិតផល និងឯកសារផ្សព្វជាច្រើនទៀត។ ចូលទៅកាន់ភ្លាម

ព័ត៌មានខាងលើអាចអនុវត្តបានចំពោះទីស្នាក់ការកណ្តាលប្រទេសកូរ៉េTOP

មជ្ឈមណ្ឌលសំខាន់របស់ក្រុមហ៊ុន អាតូមី

“ការិយាល័យរបស់ខ្ញុំ” សម្រាប់តំបន់នីមួយៗ។
ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសតំបន់ដែលចង់បាន នោះទំព័រនឹងផ្លាស់ទៅ “ការិយាល័យខ្ញុំ”។

សូមពិនិត្យតំបន់ចុះបញ្ជី

  • ប្រទេសកូរ៉េ

  • អ្នកកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិកូរ៉េដែលមានអាយុ 20 ឆ្នាំឡើង ជនបរទេសដែលរស់នៅប្រទេសកូរ៉េ ជនបរទេសដែលរស់នៅក្រៅប្រទេស
  • សហរដ្ឋអាមេរិក

  • អ្នកកាន់លេខសន្តិសុខសង្គម (SSN) ដែលមានអាយុ 18 ឆ្នាំឡើង
  • ប្រទេសជប៉ុន

  • ពលរដ្ឋជប៉ុនដែលមានអាយុ 20 ឆ្នាំឡើង (និវាសនជន) ជនបរទេសដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន
  • ប្រទេសកាណាដា

  • ពលរដ្ឋកាណាដាដែលមានអាយុ 18 ឆ្នាំឡើង អ្នកតាំងទីលំនៅអចិន្រ្តៃយ៍នៅកាណាដា
  • តៃវ៉ាន់

  • ពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ដែលមានអាយុ 18 ឆ្នាំឡើង ជនបរទេសដែលរស់នៅតៃវ៉ាន់
  • ប្រទេសសិង្ហបុរី

  • ពលរដ្ឋសិង្ហបុរីដែលមានអាយុ 18 ឆ្នាំឡើង អ្នកតាំងទីលំនៅអចិន្រ្តៃយ៍សិង្ហបុរី
  • ប្រទេសកម្ពុជា

  • ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានអាយុ 18 ឆ្នាំឡើង ជនបរទេសដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា សាជីវកម្ម
  • ប្រទេសហ្វីលីពីន

  • ពលរដ្ឋហ្វីលីពីនដែលមានអាយុ 18 ឆ្នាំឡើង អ្នកតាំងទីលំនៅអចិន្រ្តៃយ៍ហ្វីលីពីន អ្នកកាន់ទិដ្ឋាការចូលនិវត្តន៍ពិសេស (SRRV)
  • ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី

  • ពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីដែលមានអាយុ 18 ឆ្នាំឡើង អ្នកតាំងទីលំនៅអចិន្រ្តៃយ៍ម៉ាឡេស៊ី
  • ប្រទេសម៉ិកស៊ិក

  • អ្នកកាន់ CURP ដែលមានអាយុ 18 ឆ្នាំឡើង
  • ប្រទេសថៃ

  • ពលរដ្ឋថៃដែលមានអាយុ 20 ឆ្នាំឡើង
  • ប្រទេសអូស្រ្តាលី

  • ជនជាតិអូស្ត្រាលី, និវាសនជនអចិន្ត្រៃយ៍, អ្នកកាន់វីសាការងារ (រួមទាំងវីសាការងារអំឡុងវិសម្សកាល)
  • ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី

  • ពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានអាយុ 18 ឆ្នាំឡើង
  • ប្រទេសរុស្ស៊ី

  • ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីដែលមានអាយុ 18 ឆ្នាំឡើង (អ្នកតាំងទីលំនៅ) ពលរដ្ឋបេឡារុស្ស អ៊ិយបេគីស្ថាន
  • ចិន

  • សមាជិកអ្នកប្រើប្រាស់៖ អាយុ 22 ឆ្នាំឡើង
   សមាជិកអ្នកតំណាងចែកចាយ៖ ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតដែលបានចុះបញ្ជីស្របច្បាប់ ភាពជាដៃគូ សហគ្រាសឯកកម្មសិទ្ធិ ឬអាជីវកម្មបុគ្គលឯកជននៅក្នុងប្រទេសចិន
  • កូឡុំប៊ី

  • ពលរដ្ឋកូឡុំប៊ីអាយុ ១៨ ឆ្នាំឬចាស់ជាងនេះពលរដ្ឋកូឡុំប៊ីជាអ្នកស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍
  • ហុងកុង

  • អ្នកកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហុងកុងគង់មានអាយុលើសពី ២០ ឆ្នាំ
  • ប្រទេសឥណ្ឌា

  • អជាជនជាតិឥណ្ឌា, អ្នកកាន់កាតPAN, មានអាយុ 18ឆ្នាំ ឡើង, រដ្ឋMaharashtra : អាយុ 21ឆ្នាំ ឡើង
  • នូវែលសេឡង់

  • អាយុចាប់ពី១៨ឡើងទៅ និវាសជន
  • តួកគី

  • អាយុចាប់ពី១៨ឡើងទៅ អ្នកកាន់អត្តសញ្ញាណបត្រតួកគី,និវាសនជនអចិន្ត្រៃយ៍
  • ប្រទេសអង់គ្លេស

  • អាយុចាប់ពី១៨ឡើងទៅ និវាសជន
  • កាហ្សាក់ស្ថាន

  • កាហ្សាក់ស្ថាន អ្នកកាន់ប័ណ្ណស្នាក់នៅអាចិន្ត្រៃ
  • កៀហ្ស៊ីស៊ីស្ថាន

  • កៀហ្ស៊ីស៊ីស្ថាន អ្នកកាន់ប័ណ្ណស្នាក់នៅអាចិន្ត្រៃ
  • ប្រេស៊ីល

  • បអ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើង ហើយជារូបវ័ន្តបុគ្គល រឺនិតិបុគ្គលដែលមានកាន់CPF។
  • ម៉ុងហ្គោល

  • ជនជាតិម៉ុងហ្គោលី និងជនបរទេសដែលរស់នៅម៉ុងហ្គោលមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
  • អ៊ូសបេគីស្ថាន

  • ជនជាតិអ៊ូសបេកគីស្ថានដែលមានអាយុចាប់ពី 18ឆ្នាំឡើងទៅ
   ជនបរទេស: វីសា B2 , វីសា E, អ្នកដែលកាន់វីសា INV ឬ អ្នកដែលមានទីលំនៅទីនោះ
   អ្នកជំនួញសម្រាប់ផលិតកម្ម និង អ្នកដំឡើង/ បង្ហោះការផ្សព្វផ្សាយ (Reklama ishlab chiqarish va joylashtirish)
  • អឺរ៉ុប

  • អាយុ 18 ឆ្នាំឬចាស់ជាងអ្នករស់នៅសហភាពអឺរ៉ុបឬ EFTA
  • សមាជិកភាពនៅទូទាំងពិភពលោក។

  • អាហ្សង់ទីន, អាមេនី, អាហ្សែបៃហ្សង់, បង់ក្លាដែស, បូលីវី, ឈីលី, កូស្តារីកា, សាធារណរដ្ឋដូមីនីកែន, អេក្វាឌ័រ, អែលសាល់វ៉ាឌ័រ, ហ្សកហ្ស៊ី, ហ្គាតេម៉ាឡា, ម៉ុលដាវី, នេប៉ាល់, ប៉ាណាម៉ា, ប៉ារ៉ាហ្គាយ, ប៉េរូ, អាហ្រ្វិកខាងត្បូង, តាជីគីស្ថាន, តូមិននីស្ថាន, អ៊ុយក្រែន, ហៃទី, នីហ្សេរីយ៉ា, ណាមីប៊ី, បូតស្វាណា, ប្រ៊ុយណេ, ស្រីលង្កា, អារ៉ាប់រួម, អ៊ីស្រាអែល, ហ្គាណា, ហ្គាំប៊ី, ឡេសូតូ, ម៉ូរីស, សេណេហ្គាល់, កេនយ៉ា, អង់ហ្គោឡា, ទុយនីស៊ី, ម៉ារ៉ុក, អេហ្ស៊ីប, ស៊ែប៊ី, អាល់បានី
ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ

ជ្រើសរើសតំបន់ខាងក្រោមដើម្បីបញ្ជូនទៅ “ផ្សារទំនើប”។

AZA Mall for each branch.
If you select the desired branch, the page will move to AZA Mall.

ជ្រើសរើសតំបន់ខាងក្រោមដើម្បីបញ្ជូនទៅ “បណ្ដាញរបស់ក្រុមហ៊ុន Atomy”។

ជ្រើសរើសតំបន់ខាងក្រោមដើម្បីបញ្ជូនទៅ “សំបុត្ររបស់ក្រុមហ៊ុន Atomy”។

ជ្រើសរើសតំបន់ខាងក្រោមដើម្បីបញ្ជូនទៅ YouTube។

ជ្រើសរើសតំបន់ខាងក្រោមដើម្បីបញ្ជូនទៅ Facebook។

ជ្រើសរើសតំបន់ខាងក្រោមដើម្បីបញ្ជូនទៅ Instagram។

CLOSE