컨텐츠 바로가기 영역
주메뉴로 바로가기
본문으로 바로가기

ហេម៉ូហ៊ីម

ថាមពលដែលដាស់ស្មារតីកោសិកាភាពស៊ាំដែលទ្រុឌទ្រោម

ហេ ម៉ូ
ហ៊ីម

ហេម៉ូហ៊ីមអាតូមី

ហេម៉ូហ៊ីម អាតូមី ទទួលបានការស្រលាញ់ពីប្រជាជននៅទូទាំងពិភពលោក

ការចម្រាញ់​ចំរុះនៅក្នុងហេម៉ូហ៊ីម ដែលរួមមាន​ផ្កា Angelica Gigas ​បាន​ទទួលបណ្ណ​​ប៉ាតង់ពីប្រទេសកូរ៉េ សហរដ្ឋអាមេរិក ប្រទេសជប៉ុន និងបណ្តាប្រទេសអឺ​រ៉ុប​ចំនួនបួនទៀត (មានជាអាទិ៍ ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់​ អង់គ្លេស​ បារាំង និងអ៊ីតាលី)។
​អតិថិជន មានការពេញចិត្ត និងស្រលាញ់ ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Atomy ​នៅ​ក្នុងតំបន់នានានៅ​​ទូទាំង​ពិភពលោក។

 • បង្កើតឡើងដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវថាមពលបរមាណូកូរ៉េ។
  ផលិតផលអាហារបំប៉នមុខងា​រលេខ 1 ដែល​បានអនុម័​តជា​លក្ខណៈ​បុគ្គល
 • លេខ 1 ក្នុងការលក់ផលិតផលដោយ ផ្ទាល់មួយនៅក្នុង​
  ឧស្សាហកម្មទីផ្សារបណ្តាញកូរ៉េ
 • ថាមពលរបស់ហេម៉ូហ៊ីម បានមកពីរុក្ខជាតិ Angelica Gigas ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និង
  មិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន!
 • គោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Atomy ត្រូវបានបង្កប់នៅក្នុង​
  ដំណើរការផលិតតាំងពីចាប់ផ្តើមរហូតដល់ចប់។

បង្កើតឡើងដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវថាមពលបរមាណូកូរ៉េ។
ផលិតផលអាហារបំប៉នមុខងា​រលេខ 1 ដែល​ត្រូវបានអនុម័​តជា​លក្ខណៈ​បុគ្គល

បង្កើតឡើងជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយ KAERI ក្នុងឆ្នាំ 1997 ការចម្រាញ់ចំរុះរបស់ហេម៉ូហ៊ីម រួមមានរុក្ខជាតិ Angelica Gigas ត្រូវបានចុះបញ្ជីជា គ្រឿងផ្សំអាហារដែល​ទទួលបានការ​អនុម័តដោយផ្ទាល់ក្រសួងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ និងឱសថ (MFDS)។

CLOSE

លេខ 1 ក្នុងការលក់ផលិតផលដោយ ផ្ទាល់មួយនៅក្នុង​
ឧស្សាហកម្មទីផ្សារបណ្តាញកូរ៉េ

នៅក្នុងលទ្ធផលដែលចេញផ្សាយដោយគណៈកម្មការតាំងពិពណ៌ពាណិជ្ជកម្មម (2015-2021)
ហេម៉ូហ៊ីម គឺជាផលិតផលលេខ 1 នៅក្នុងការលក់នៅក្នុងឧស្សាហកម្ម​របស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល 7 ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា។

CLOSE

ថាមពលរបស់ហេម៉ូហ៊ីម បានមកពីរុក្ខជាតិ Angelica Gigas ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និង
មិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន!

រុក្ខជាតិ Angelica Gigas ដែលត្រូវបាន ដាំដុះនៅតំបន់ខ្ពង់រាប (រយៈកម្ពស់ 800 ម) នៃស្រុក Pyeongchang-gun ក្នុងខេត្ត Gangwon, ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
គឺជាគ្រឿងផ្សំដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន ដោយសារត្រូវបានថែទាំដោយមិនប្រើថ្នាំសម្លាប់ស្មៅ ឬថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត​ក្នុងអំឡុងពេលដាំ​ដុះ ក្នុងពេល ប្រមូល​ផល​​ និងដំណើរការចែកចាយ ដោយគោរពតាមបទដ្ឋាន នៃការអនុវត្ត​កសិកម្ម​ល្អ (GAP)។

CLOSE

ត្រូវបានចែកចាយក្នុង18ប្រទេសជាមួយការទទួលស្គាល់21ប្រទេស

អាតូមីហេម៉ូហ៊ីមត្រូវបានចែកចាយក្នុងប្រទេសកូរ៉េ អាមេរិច រុស្ស៊ី អូស្ត្រាលី ម៉ិចស៊ីកូ ចិន សរុប18ប្រទេស
និងទទួលស្គាល់ពីកូរ៉េ អាមេរិច ជប៉ុន អឺរ៉ុប4ប្រទេស សរុប21ប្រទេស។

CLOSE

រៀនសូត្រពីអតីតកាល និងបង្កើតជោគជ័យសារជាថ្មី

ផលិតផលហេម៉ូហ៊ីមរបស់ក្រុមហ៊ុន Atomy ប្រើប្រាស់រុក្ខជាតិផ្កា Angelica Gigas, Cnidium Officinale និង Paeonia Japonica ដែលដាំដុះក្នុងប្រទេសកូរ៉េ។ គ្រឿងផ្សំសំខាន់ៗត្រូវបានចម្រាញ់ចេញពីរុក្ខជាតិទាំងនេះ ហើយកែច្នៃ​ដើម្បីបង្កើតបានជាផលិតផល​ ហេម៉ូហ៊ីម។

ផលិតផល​ហេម៉ូហ៊ីម Big 3 រុក្ខជាតិផ្កា Angelica Gigas, Cnidium Officinale, Paeonia Japonica
កសិដ្ឋានសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ

 • រុក្ខជាតិ Paeonia Japonica ស្រុក Hwasun-gun ខេត្ត Jeollanam-do
  ស្រុក Gwangsan ខេត្ត Gwangju-si
 • រុក្ខជាតិផ្កា Angelica Gigas ស្រុក Jinbu-myeon ខេត្ត Gangwon-do
 • រុក្ខជាតិ Cnidium Officinale ស្រុក Jecheon-si ខេត្ត Chungcheongbuk-do
  ស្រុក Jeongseon-gun ខេត្ត Gangwon-do

វាគឺជាធាតុផ្សំដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតជាលក្ខណៈបុគ្គលដំបូងគេ ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយ MFDS ជាគ្រឿងផ្សំមុខងារសុខភា​ពដែលអាចជួយ​ពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ។

ចំណុចសំខាន់ៗទាំង 3 របស់ផលិតផល​ហេម៉ូហ៊ីម

ធ្វើឱ្យកោសិកា NK សកម្ម ធ្វើឱ្យសកម្ម ភាពស៊ាំរបស់កោសិកា
បង្កើត Cytokine
 • 1 ចំណុច ធ្វើឱ្យកោសិកា NK សកម្ម កោសិកាឃាតករធម្មជាតិ (Natural Killer) (NK) ដែលត្រូវបានបង្កើត​ឡើងនៅក្នុងខួរឆ្អឹង ត្រូវបានធ្វើឱ្យសកម្មដើម្បីបំផ្លាញកោសិកា​ដែលបង្ក​គ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងខ្លួន។
 • 2 ចំណុច ធ្វើឱ្យកោសិកាភាពស៊ាំសកម្ម កោសិកាភាពស៊ាំ ត្រូវបានធ្វើឱ្យសកម្មដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធ​​ការពាររាងកាយមនុស្ស។
 • 3 ចំណុច បង្កើត Cytokine Cytokine ត្រូវបានបញ្ចេញដោយកោសិកា នៃប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ​ ដើម្បីជួយ​គ្រប់គ្រងការឆ្លើយតប នៃប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ។

< ការធ្វើតេស្តវេជ្ជសាស្រ្ត > ស្រ្ត >អ្នកចូលរួមដែលមានចំនួនកោសិកាឈាមសចំនួន 5,000/uL ​ឬតិចជាងនេះ ត្រូវបានជ្រើសរើស និងសុំឱ្យប្រើផលិតផល​ហេម៉ូហ៊ីម។ *លទ្ធផលខុសៗគ្នា ទៅតាមអ្នកចូលរួមម្នាក់ៗ អាស្រ័យលើស្ថានភាពសុខភាព​របស់ពួកគេ។

ប្រវត្តិអំពីបរិមាណកើនឡើង និងតម្លៃធ្លាក់ចុះនៃ ផលិតផល​ហេម៉ូហ៊ីមរបស់ក្រុមហ៊ុន Atomy

នៅពេលផលិតផល​ហេម៉ូហ៊ីម​ ត្រូវបានចាប់ផ្តើមចេញដំបូង វាចេញតែ 30 កញ្ចប់ទេ។
បន្តិចម្តងៗ ក្នុងតម្លៃដដែល បរិមាណបាន កើនឡើងដល់ 48 កញ្ចប់ 54 កញ្ចប់ ហើយ ចុងក្រោយដល់ 60 កញ្ចប់ នាពេលសព្វថ្ងៃនេះ។

 • 30កញ្ចប់ ​ជែលដែលសម្បូរដោយហេមូ
  20 ម.ល x 30កញ្ចប់
 • 48កញ្ចប់ ហេម៉ូហ៊ីម Angelica Gigas ចម្រាញ់ពីល្បាយចម្រុះ
  22ម.ល x 48កញ្ចប់
 • 54កញ្ចប់ ហេម៉ូហ៊ីម Angelica Gigas ចម្រាញ់ពីល្បាយចម្រុះ
  20ម.ល x 54កញ្ចប់
 • 60កញ្ចប់ ផលិតផល HemoHIM របស់ក្រុមហ៊ុន Atomy
  20ម.ល x 60កញ្ចប់
ទទួលបានបទពិសោធន៍ជាមួយក្រុមហ៊ុន Atomy ថ្ងៃនេះ!

ការទិញ

នេះគឺជាព័ត៌មានសម្រាប់ផលិតផលហេម៉ូហ៊ីម។
ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសតំបន់ដែលអ្នកចង់បាន ទំព័រនឹងផ្លាស់ប្តូរទៅ​ហាងលក់ទំនិញនៅលើ អ៊ិនធើណិតរៀងៗខ្លួន។

CLOSETOP

មជ្ឈមណ្ឌលសំខាន់របស់ក្រុមហ៊ុន អាតូមី

“ការិយាល័យរបស់ខ្ញុំ” សម្រាប់តំបន់នីមួយៗ។
ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសតំបន់ដែលចង់បាន នោះទំព័រនឹងផ្លាស់ទៅ “ការិយាល័យខ្ញុំ”។

សូមពិនិត្យតំបន់ចុះបញ្ជី

  • ប្រទេសកូរ៉េ

  • អ្នកកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិកូរ៉េដែលមានអាយុ 20 ឆ្នាំឡើង ជនបរទេសដែលរស់នៅប្រទេសកូរ៉េ ជនបរទេសដែលរស់នៅក្រៅប្រទេស
  • សហរដ្ឋអាមេរិក

  • អ្នកកាន់លេខសន្តិសុខសង្គម (SSN) ដែលមានអាយុ 18 ឆ្នាំឡើង
  • ប្រទេសជប៉ុន

  • ពលរដ្ឋជប៉ុនដែលមានអាយុ 20 ឆ្នាំឡើង (និវាសនជន) ជនបរទេសដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន
  • ប្រទេសកាណាដា

  • ពលរដ្ឋកាណាដាដែលមានអាយុ 18 ឆ្នាំឡើង អ្នកតាំងទីលំនៅអចិន្រ្តៃយ៍នៅកាណាដា
  • តៃវ៉ាន់

  • ពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ដែលមានអាយុ 20 ឆ្នាំឡើង ជនបរទេសដែលរស់នៅតៃវ៉ាន់
  • ប្រទេសសិង្ហបុរី

  • ពលរដ្ឋសិង្ហបុរីដែលមានអាយុ 18 ឆ្នាំឡើង អ្នកតាំងទីលំនៅអចិន្រ្តៃយ៍សិង្ហបុរី
  • ប្រទេសកម្ពុជា

  • ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានអាយុ 18 ឆ្នាំឡើង ជនបរទេសដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា សាជីវកម្ម
  • ប្រទេសហ្វីលីពីន

  • ពលរដ្ឋហ្វីលីពីនដែលមានអាយុ 18 ឆ្នាំឡើង អ្នកតាំងទីលំនៅអចិន្រ្តៃយ៍ហ្វីលីពីន អ្នកកាន់ទិដ្ឋាការចូលនិវត្តន៍ពិសេស (SRRV)
  • ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី

  • ពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីដែលមានអាយុ 18 ឆ្នាំឡើង អ្នកតាំងទីលំនៅអចិន្រ្តៃយ៍ម៉ាឡេស៊ី
  • ប្រទេសម៉ិកស៊ិក

  • អ្នកកាន់ CURP ដែលមានអាយុ 18 ឆ្នាំឡើង
  • ប្រទេសថៃ

  • ពលរដ្ឋថៃដែលមានអាយុ 20 ឆ្នាំឡើង
  • ប្រទេសអូស្រ្តាលី

  • ជនជាតិអូស្ត្រាលី, និវាសនជនអចិន្ត្រៃយ៍, អ្នកកាន់វីសាការងារ (រួមទាំងវីសាការងារអំឡុងវិសម្សកាល)
  • ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី

  • ពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានអាយុ 18 ឆ្នាំឡើង
  • ប្រទេសរុស្ស៊ី

  • ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីដែលមានអាយុ 18 ឆ្នាំឡើង (អ្នកតាំងទីលំនៅ) ពលរដ្ឋបេឡារុស្ស អ៊ិយបេគីស្ថាន
  • ចិន

  • សមាជិកអ្នកប្រើប្រាស់៖ អាយុ 22 ឆ្នាំឡើង
   សមាជិកអ្នកតំណាងចែកចាយ៖ ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតដែលបានចុះបញ្ជីស្របច្បាប់ ភាពជាដៃគូ សហគ្រាសឯកកម្មសិទ្ធិ ឬអាជីវកម្មបុគ្គលឯកជននៅក្នុងប្រទេសចិន
  • កូឡុំប៊ី

  • ពលរដ្ឋកូឡុំប៊ីអាយុ ១៨ ឆ្នាំឬចាស់ជាងនេះពលរដ្ឋកូឡុំប៊ីជាអ្នកស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍
  • ហុងកុង

  • អ្នកកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហុងកុងគង់មានអាយុលើសពី ២០ ឆ្នាំ
  • ប្រទេសឥណ្ឌា

  • អជាជនជាតិឥណ្ឌា, អ្នកកាន់កាតPAN, មានអាយុ 18ឆ្នាំ ឡើង, រដ្ឋMaharashtra : អាយុ 21ឆ្នាំ ឡើង
  • នូវែលសេឡង់

  • អាយុចាប់ពី១៨ឡើងទៅ និវាសជន
  • តួកគី

  • អាយុចាប់ពី១៨ឡើងទៅ អ្នកកាន់អត្តសញ្ញាណបត្រតួកគី,និវាសនជនអចិន្ត្រៃយ៍
  • ប្រទេសអង់គ្លេស

  • អូទ្រីស, បែលហ្ស៊ិក, ប៊ុលហ្គារី, ក្រូអាត, ស៊ីប, សាធារណរដ្ឋ​ឆែក, ប្រទេសដាណឺម៉ាក, អេស្តូនី, ហ្វាំងឡង់, បារាំង, ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់, ប្រទេសក្រិក, ហុងគ្រី, អ៊ីស្លង់, អៀរឡង់, ប្រទេសអ៊ីតាលី, ឡាតវី, លិចតិនស្តាញ, លីទុយអានី, លុចសំបួ, ម៉ាល់តា, ហូល្លង់, ន័រវែស, ប្រទេស​ប៉ូឡូញ, ព័រទុយហ្កាល់, រូម៉ានី, ស្លូវ៉ាគី, ស្លូវេនី, អេស្ប៉ាញ, ស៊ុយអែត, ប្រទេស​ស្វីស, ចក្រភពអង់គ្លេស
  • កាហ្សាក់ស្ថាន

  • កាហ្សាក់ស្ថាន អ្នកកាន់ប័ណ្ណស្នាក់នៅអាចិន្ត្រៃ
  • កៀហ្ស៊ីស៊ីស្ថាន

  • កៀហ្ស៊ីស៊ីស្ថាន អ្នកកាន់ប័ណ្ណស្នាក់នៅអាចិន្ត្រៃ
  • ប្រេស៊ីល

  • បអ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើង ហើយជារូបវ័ន្តបុគ្គល រឺនិតិបុគ្គលដែលមានកាន់CPF។
  • ម៉ុងហ្គោល

  • ជនជាតិម៉ុងហ្គោលី និងជនបរទេសដែលរស់នៅម៉ុងហ្គោលមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
  • សមាជិកភាពនៅទូទាំងពិភពលោក។

  • អ៊ុយក្រែន, ថាជីគឹស្ថាន, អាស៊ឺបៃហ្សង់, អាហ្សឺបែហ្សាន់ ហ្សកហ្ស៊ី, ម៉ុលដាវី, អាមេនី, តូមិននីស្ថាន, ចក្រភពអង់គ្លេស, អាល្លឺម៉ង់, បារាំង, អ៊ីតាលី, អេស្ប៉ាញ, ប៉ូឡូញ, រ៉ូម៉ានី, ហូល្លង់, ប៊ែលហ្សិក, ព័រទុយហ្កាល់, សាធារណរដ្ឋឆែកប្រទេសហុងគ្រី, ប្រទេសស៊ុយអែត, ប្រទេសអូទ្រីស, ប៊ុលហ្គារី, ដាណឺម៉ាក, ហ្វាំងឡង់, ស្លូវ៉ាគី, អៀរឡង់, លីទុយអានី, ក្រូអាស៊ី,ឡាតវីយ៉ា, ស្លូវេនី, លុចសំបួ, អេស្តូនី, ស៊ីព្រូស, ម៉ាល់តា, ប្រទេសន័រវេស, ប្រទេសស្វីស, ប្រទេសប្រេស៊ីលប្រទេសប៉េរូ, ហ្គាតេម៉ាឡា, ឈីលី, ប្រទេសអាហ្សង់ទីន, បូលីវី, តួកគី, បង់ក្លាដែស, អាហ្វ្រិកខាងត្បូង
ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ

ជ្រើសរើសតំបន់ខាងក្រោមដើម្បីបញ្ជូនទៅ “ផ្សារទំនើប”។

AZA Mall for each branch.
If you select the desired branch, the page will move to AZA Mall.

ជ្រើសរើសតំបន់ខាងក្រោមដើម្បីបញ្ជូនទៅ “បណ្ដាញរបស់ក្រុមហ៊ុន Atomy”។

ជ្រើសរើសតំបន់ខាងក្រោមដើម្បីបញ្ជូនទៅ “សំបុត្ររបស់ក្រុមហ៊ុន Atomy”។

ជ្រើសរើសតំបន់ខាងក្រោមដើម្បីបញ្ជូនទៅ YouTube។

ជ្រើសរើសតំបន់ខាងក្រោមដើម្បីបញ្ជូនទៅ Facebook។

ជ្រើសរើសតំបន់ខាងក្រោមដើម្បីបញ្ជូនទៅ Instagram។

CLOSE