컨텐츠 바로가기 영역
주메뉴로 바로가기
본문으로 바로가기

รายงานการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

รายงาน ESG

อะโทมี่มีวิสัยทัศน์ด้านความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ไม่เพียงแต่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมการบริหารจัดการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และชุมชนอีกด้วย นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้เราเผยแพร่รายงานฉบับแรกของเราเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินการและผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

แม้ว่าตลาดเน็ตเวิร์ค มาร์เก็ตติ้งที่ได้เติบโตอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2007 จะชะลอตัวลงเล็กน้อยนับตั้งแต่ปี 2016 แต่อะโทมี่ก็ยังมียอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2022 และเติบโตเป็นปีที่ 13 ติดต่อกัน บริษัทยังมีพนักงานทั่วโลก 767 คนและมีบทบาทในการช่วยสร้างงาน นอกจากนี้ หลังจากที่ย้ายสํานักงานใหญ่ไปยังเมืองคงจู จังหวัดชุงช็องใต้ บริษัทได้มีส่วนในการขยายเงินทุนของเมืองคงจูโดยการจ่ายภาษีบริษัทให้แก่ท้องถิ่นรวมเป็นยอดเงินสะสมถึง 39,700 ล้านวอนในช่วงปี 2015 ถึง 2022 ในปี 2021 บริษัทได้รับรางวัลท็อปการส่งออกมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นยอดส่งออกที่สูงที่สุดสําหรับบริษัทในจังหวัดชุงช็องใต้

icon
การเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ยอดขายรวมทั่วโลกของอะโทมี่เพิ่มขึ้นมากกว่า 24 เท่าใน 12 ปี จาก 89,100 ล้านวอนในปี 2010 เป็นมากกว่า 2 ล้านล้านวอนในปี 2022 นอกจากการเติบโตแล้ว อัตรากําไรจากการดําเนินงานของบริษัทยังเป็นเลขสองหลักทุกปี เนื่องจากการลดต้นทุนคงที่ผ่านการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2022 อัตรากําไรจากการดําเนินงานของสาขาเกาหลีอยู่ที่ 11.5% ซึ่งถือว่าสูงสุดในบรรดาบริษัทจัดจำหน่ายสินค้าที่อยู่ในกลุ่ม 500 บริษัทชั้นนําเมื่อพิจารณาจากยอดขายภายในประเทศ
icon
ยืนหยัดในฐานะผู้ส่งออกทั่วโลก
ในฐานะที่เป็นบริษัทเน็ตเวิร์ค มาร์เก็ตติ้งสัญชาติเกาหลีแห่งแรกที่ประสบความสําเร็จในการบุกเบิกตลาดต่างประเทศ ทางบริษัทยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศด้วยอัตราการส่งออกที่สูง ณ สิ้นปี 2022 อะโทมี่ได้ดําเนินธุรกิจเน็ตเวิร์ค มาร์เก็ตติ้งที่มุ่งเน้นผู้บริโภคเป็นหลัก ผ่านสาขาท้องถิ่น 26 แห่ง เริ่มจากรางวัลท็อปการส่งออกมูลค่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2011 บริษัทก็ได้เพิ่มมูลค่าการส่งออกทุกปี เป็น 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2013, 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2015, 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2016, 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2017, 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2018 และ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2019 ตามมาด้วยรางวัลท็อปการส่งออกมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2021 นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2009 ยอดการส่งออกรวมสะสมของบริษัท ณ เดือนธันวาคม 2022 นั้นสูงกว่า 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และในปี 2021 บริษัทได้รับรางวัลท็อปการส่งออกมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นยอดส่งออกสูงสุดของบริษัทในจังหวัดชุงช็องใต้
มียอดส่งออกทั่วโลกสูงเป็นประวัติการณ์
 • ยอดส่งออกที่สูงที่สุดสําหรับบริษัทในจังหวัดชุงช็องใต้ในปี 2021
  300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • ยอดส่งออกรวมสะสมตั้งแต่ปี 2009 ถึง 2022
  1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
icon
การสนับสนุนระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น
การเติบโตของอะโทมี่ส่งผลกระทบที่สําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองคงจูอันเป็นที่ตั้งของสํานักงานใหญ่ของอะโทมี่ ตลอดจนในแต่ละภูมิภาคที่มีการจัดงานซัคเซส อะคาเดมี่เป็นประจำทุกเดือน นอกจากนี้ อาคารหลังใหม่และกลุ่มอาหาร “อะโทมี่ โอรท” ที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2019 ก็ได้ช่วยฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นของเมืองคงจูผ่านการเดินทางมาเยือนโดยบรรดาสมาชิกอะโทมี่จํานวนมากและการจ้างงานใหม่ จากการวิจัยเรื่อง “ผลกระทบทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการกระจายสินค้า” ของศาสตราจารย์มหาวิทยาลัย Han Sang-lin แห่งมหาวิทยาลัย Hanyang ระบุว่า ผลกระทบทางเศรษฐกิจของอะโทมี่นั้นมียอดเงินถึง 4 ล้านล้านวอน รวมถึงมูลค่าการผลิตจำนวน 3 ล้านล้านวอน และมูลค่าเพิ่มจำนวน 1 ล้านล้านวอน รวมทั้งนำไปสู่การจ้างงานมากกว่า 14,500 คน จากข้อมูลสถิติของ Korea Tourism Organization MICE ระบุว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคจากการจัดงานสัมมนาของอะโทมี่คิดเป็นยอดเงิน 234,800 ล้านวอนในด้านการผลิต และมีการจ้างงานจำนวน 2,129 คน
 • ยอดรวมในประเทศ
 • การเข้าร่วมประจําปีโดยประมาณ
  267,300คน
 • ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจโดยตรง
  29,000 ล้านวอน
 • ผลกระทบของการกระตุ้นการผลิต
  234,800ล้านวอน
 • ผลกระทบของการกระตุ้นการจ้างงาน
  2,129คน
ผลกระทบทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคจากการจัดงานสัมมนาของอะโทมี่
ภูมิภาค การเข้าร่วมประจําปีโดยประมาณ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ (ตามการคํานวณผลกระทบทางเศรษฐกิจของ K-MICE)
ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจโดยตรง ผลกระทบของการกระตุ้นการผลิต ผลกระทบของการกระตุ้นการจ้างงาน
โซล 22,560 คน 2,500 ล้านวอน 19,900 ล้านวอน 180 คน
อินชอน 18,000 คน 2,000 ล้านวอน 15,800 ล้านวอน 144 คน
ซูวอน 21,600 คน 2,400 ล้านวอน 19,100 ล้านวอน 173 คน
คยองจู 34,560 คน 3,800 ล้านวอน 30,500 ล้านวอน 276 คน
ปูซาน 12,800 คน 1,400 ล้านวอน 11,300 ล้านวอน 102 คน
พยอนซัน 15,000 คน 1,700 ล้านวอน 13,400 ล้านวอน 120 คน
ฮงชอน 21,600 คน 2,400 ล้านวอน 19,000 ล้านวอน 173 คน
โพอึน 19,380 คน 2,200 ล้านวอน 17,200 ล้านวอน 156 คน
กงจู 64,800 คน 6,600 ล้านวอน 56,200 ล้านวอน 510 คน
วอนจู 37,000 คน 4,000 ล้านวอน 32,300 ล้านวอน 295 คน

* อิงตามข้อมูลสถิติของ Korea Tourism Organization MICE

icon
เป็นผู้สร้างงาน
จํานวนพนักงานmujสํานักงานใหญ่ (เกาหลี) เพิ่มขึ้นมากกว่า 10 เท่าจาก 21 คนในปี 2009 เป็น 232 คน ณ สิ้นปี 2022 และพนักงานที่ทำงานที่สาขาในต่างประเทศมีจำนวน 468 คน ณ สิ้นปี 2022 นอกจากนี้ ยังมีความพยายามในการจ้างงานทางอ้อม โดยจํานวนพนักงานของบริษัทพาร์ทเนอร์มีจํานวนถึง 10,121 คนในปี 2022
จํานวนพนักงานที่สํานักงานใหญ่ในประเทศเกาหลี
2009 21
10 เท่า
2022 232

จํานวนพนักงานที่สาขาในต่างประเทศในปี 2022

468คน

พนักงานของบริษัทพาร์ทเนอร์ในปี 2022

10,121คน


TOP

อะโทมี่ ฮับ

ออฟฟิศของฉันในแต่ละภูมิภาค
ถ้าคุณเลือกภูมิภาคที่ต้องการ หน้านี้จะไปที่ออฟฟิศของฉัน

กรุณาเลือกวิธีในการสมัคร

  • เกาหลี

  • ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเกาหลี ชที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในเกาหลี, ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในต่างประเทศ (อินเดีย, ฮ่องกง)
  • สหรัฐอเมริกา

  • ผู้ที่ถือบัตร SSN (Social Security Number) ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • ญี่ปุ่น

  • ชาวญี่ปุ่นที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในญ๊่ปุ่น
  • แคนาดา

  • ผู้เป็นพลเมืองแคนาดาอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ผู้พำนักถาวรในแคนาดา
  • ไต้หวัน

  • ชาวไต้หวันที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในไต้หวัน
  • สิงคโปร์

  • ชาวสิงค์โปรที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ผู้พำนักถาวรในสิงค์โปร
  • กัมพูชา

  • ชาวกัมพูชาที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในกัมพูชา, นิติบุคคล
  • ฟิลิปปินส์

  • ชาวฟิลิปปินส์ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ผู้พำนักถาวรในฟิลิปปินส์, ผู้ถือวีซ่าเกษียณอายุพำนักถาวรพิเศษ (SRRV)
  • มาเลเซีย

  • ชาวมาเลเซียที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ผู้พำนักอาศัยถาวร
  • เม็กซิโก

  • ผู้ถือ CURP ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในต่างประเทศ (โคลอมเบีย, บราซิล, อาร์เจนติน่า, เปรู, กัวเตมาลา, ชิลี, โบลิเวีย)
  • ไทย

  • ชาวไทยที่มีอายุมากกว่า 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • ออสเตรเลีย

  • ผู้ถือสัญชาติออสเตรเลียและผู้พำนักอาศัยระยะยาว, ผู้ถือวีซ่าอนุญาตทำงาน Work Permit Visa (รวมถึงวีซ่า Working Holiday )
  • อินโดนีเซีย

  • ผู้ถือสัญชาติอินโดนีเซียที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • รัสเซีย

  • ชาวรัสเซีย (ผู้พำนักอาศัย) ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในต่างประเทศ (ยูเครน, เบลารุส)
  • ประเทศจีน

  • สมาชิกผู้บริโภค : อายุ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
   สมาชิกนักธุรกิจ : บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วน, ธุรกิจเจ้าของคนเดียวหรือธุรกิจส่วนตัวที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในประเทศจีน
  • โคลอมเบีย

  • พลเมืองโคลอมเบียอายุ 18 ปีขึ้นไปผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในโคลอมเบีย
  • ฮ่องกง

  • ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนฮ่องกงอายุ 20 ปีขึ้นไป
  • อินเดีย

  • ผู้ที่มีสัญชาติอินเดีย, ผู้ถือบัตร PAN, อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, รัฐมหาราษฏระ : อายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • นิวซีแลนด์

  • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ผู้พำนักอาศัยในนิวซีแลนด์
  • ตุรกี

  • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนตุรกี, ผู้พำนักอาศัยระยะยาวใน
  • อังกฤษ

  • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ผู้พำนักอาศัยในอังกฤษ
  • คาซัคสถาน

  • ชาวคาซัคสถานที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • คีร์กีซสถาน

  • ชาวคีร์กีซสถานที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • บราซิล

  • ผู้ถือ CPF ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีหรือผู้ประกอบการบริษัท
  • มองโกเลีย

  • ชาวมองโกเลียที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือ ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในมองโกเลีย
  • อุซเบกิสถาน

  • ชาวอุซเบกิสถานที่อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป,
   ชาวต่างชาติที่ถือวีซ่า B2, E วีซ่า, INV วีซ่า, หรือผู้มีสิทธิพำนักระยะยาวในอุซเบกิสถาน,
   นักธุรกิจบุคคลธรรมดาประเภทผลิตและติดตั้ง/โพสต์สื่อโฆษณา (Reklama ishlab chiqarish va joylashtirish)
  • ยุโรป

  • อายุ 18 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรปหรือ EFTA
  • สมาชิกทั่วโลก

  • อาร์เจนตินา, อาร์เมเนีย, อาเซอร์ไบจาน, บังกลาเทศ, โบลิเวีย, ชิลี, คอสตาริกา, สาธารณรัฐโดมินิกัน, เอกวาดอร์, เอลซัลวาดอร์, จอร์เจีย, กัวเตมาลา, มอลโดวา, เนปาล, ปานามา, ปารากวัย, เปรู, แอฟริกาใต้, ทาจิกิสถาน, เติร์กเมนิสถาน, ยูเครน, เฮติ, ไนจีเรีย, นามิเบีย, บอตสวานา, บรูไน, ศรีลังกา, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, อิสราเอล, กานา, แกมเบีย, เลโซโท, มอริเชียส, เซเนกัล, เคนยา, แองโกลา, ตูนิเซีย, โมร็อกโก, อียิปต์, เซอร์เบีย, แอลเบเนีย
ไปยังเว็บไซต์

เลือกภูมิภาคที่ด้านล่างและระบบจะนำคุณไปยังช้อปปิ้งมอลล์

เลือกภูมิภาคที่ด้านล่างและระบบจะนำคุณไปยังแชนเนล อะโทมี่

เลือกภูมิภาคที่ด้านล่างและระบบจะนำคุณไปยังอะโทมี่ทิคเก็ต

เลือกภูมิภาคที่ด้านล่างและระบบจะนำคุณไปยัง YouTube

เลือกภูมิภาคที่ด้านล่างและระบบจะนำคุณไปยัง Facebook

เลือกภูมิภาคที่ด้านล่างและระบบจะนำคุณไปยัง Instagram

CLOSE