컨텐츠 바로가기 영역
주메뉴로 바로가기
본문으로 바로가기

การเป็นพันธมิตรที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

บริษัทที่ร่วมมือเป็นพันธมิตรกัน

คำว่า “การร่วมมือเป็นพันธมิตรกัน” (partnering) ให้ความรู้สึกของการร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เราได้ก้าวไปอีกขึ้นหนึ่งที่มากกว่าเพียงแค่ “การร่วมมือกัน” (Cooperation) นี่คือสาส์นของอะโทมี่ในการบรรลุเป้าหมายแห่งคุณค่าของชุมชนโดยผ่านการร่วมมือเป็นพันธมิตรที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน

ส่งเสริมให้เจริญก้าวหน้าร่วมกัน

การเติบโตไปด้วยกันกับบริษัทพันธมิตรของเราคือค่านิยมหลักที่ยึดมั่นในหลักการของ “คุณภาพชั้นเยี่ยมในราคาย่อมเยา” อะโทมี่มีนโยบาย “หนึ่งบริษัทหนึ่งผลิตภัณฑ์” ซึ่งลดการแข่งขันให้เหลือน้อยที่สุดและเปิดโอกาสให้พันธมิตรของเรามุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพและราคาผลิตภัณฑ์เท่านั้น อะโทมี่จะดำเนินการให้แน่ใจว่าได้ให้ส่วนต่างกำไรที่เหมาะสมและเสนอการจ่ายเงินสดเต็มจำนวนเมื่อส่งมอบสินค้า สำหรับบริษัทต่างๆ ที่เผชิญปัญหาทางการเงิน อะโทมี่ก็ยินดีให้การสนับสนุนในแง่ต้นทุนวัตถุดิบและการดำเนินงาน นอกจากนี้ บริษัทพันธมิตรของอะโทมี่ยังได้รับโอกาสในการส่งออกผลิตภัณฑ์ของตนออกไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกอีกด้วย ถ้าบริษัทพันธมิตรของเราประสบความสำเร็จ ผู้บริโภคก็สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาย่อมเยาได้ด้วย ถ้าบริษัทได้รับความเชื่อถือจากผู้บริโภค อะโทมี่ก็จะเติบโตต่อไป และถ้าอะโทมี่เติบโต บริษัทพันธมิตรก็จะเติบโตไปพร้อมกับเราเช่นกัน นี่คือวัฒนธรรม “การเติบโตร่วมกัน” ที่อะโทมี่พยายามจะดำเนินการให้บรรลุผล

 • นโยบายในการคัดเลือกพันธมิตร

  อะโทมี่จะลงนามในสัญญากับบริษัทพันธมิตรหลังจากที่ได้ตรวจสอบแล้วว่าบริษัทนั้นทำได้ตามข้อกำหนดขั้นต่ำทั้งหมดที่เราวางไว้ ในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อะโทมี่จะให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจกับบริษัทขนาดย่อมถึงขนาดกลาง มากกว่าจะทำธุรกิจกับบริษัทขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าบริษัทขนาดเล็กกว่า มีผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงแต่ต้องประสบปัญหาเพราะขาดแคลนเงินทุน นี่คือสิ่งที่สำคัญมากในการสร้างความก้าวหน้าร่วมกันกับบริษัทขนาดย่อมถึงขนาดกลาง การสร้างงาน และการวางรากฐานของสังคมที่เป็นธรรม

 • นโยบายเกี่ยวกับราคาซื้อ

  ราคาซื้อโดยทั่วไปจะถูกกำหนดขึ้นหลังจากได้พิจารณาปริมาณการสั่งซื้อ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ รายละเอียดจำเพาะ ระยะเวลาการจ่ายเงิน ราคาวัตถุดิบ ต้นทุนค่าแรง และการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ ราคาซื้อสุดท้ายจะถูกกำหนดขึ้นภายหลังการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับต้นทุนผันแปรเพิ่มเติม เช่น ต้นทุนการจัดการ และผลกำไรของบริษัทพันธมิตร ราคาซื้อนี้อาจมีการต่อรองกันใหม่ได้เพราะอะโทมี่ไม่ลังเลที่จะให้การสนับสนุนในการจัดหาวัตถุดิบหรือลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อที่บริษัทพันธมิตรของเราจะสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ของตนให้ได้

 • การสนับสนุนด้านการปรับปรุงคุณภาพ

  อะโทมี่พยายามที่จะปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เสนอโดยบริษัทพันธมิตรของเราโดยการขอให้บุคคลที่สามที่เป็นมืออาชีพเข้ามาตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต โดยทางอะโทมี่จะรับผิดชอบต้นทุนการตรวจสอบนี้เอง

 • เงินสนับสนุนต้นทุนการบริหารจัดการ
  • 305ร้อยล้านวอน 2019-2023
 • การประชุมกับบริษัทพันธมิตร

  อะโทมี่จัดประชุมประจำปีกับบรรดาบริษัทพันธมิตรของเรา การประชุมเหล่านี้เป็นเหมือนเวทีที่อะโทมี่และบริษัทพันธมิตรของเราจะให้ความเคารพในบทบาทของกันและกันโดยมีตำแหน่งที่เท่าเทียมกัน เราแบ่งปันแนวความคิดและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการสร้างธุรกิจเครือข่ายที่แข็งแกร่งเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมของ “การเติบโตไปด้วยกัน” ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แก่ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของอะโทมี่ และประธาน (CEO) ของบริษัทพันธมิตร การประชุมนี้เป็นฟอรั่มที่กระตุ้นการมีส่วนร่วมโดยเราจะพูดคุยหารือกันเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในระยะยาว นโยบายการจัดซื้อและคุณภาพ หลักจรรยาบรรณของบริษัท และวัฒนธรรมองค์กร ทุกๆ ปี จะมีการมอบรางวัลพันธมิตรยอดเยี่ยม (Excellent Partner Award) ให้หนึ่งบริษัทเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณจากอะโทมี่

 • รางวัลการเดินทางสำหรับบริษัทพันธมิตร

  อะโทมี่ยังมอบรางวัลการเดินทาง (Incentive Travel) ให้แก่บริษัทพันธมิตรเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่พวกเขาได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพชั้นเยี่ยมในราคาย่อมเยา CEO ของบริษัทพันธมิตรและพนักงานของอะโทมี่ไปเดินทางร่วมกันTOP

อะโทมี่ ฮับ

ออฟฟิศของฉันในแต่ละภูมิภาค
ถ้าคุณเลือกภูมิภาคที่ต้องการ หน้านี้จะไปที่ออฟฟิศของฉัน

กรุณาเลือกวิธีในการสมัคร

  • เกาหลี

  • ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเกาหลี ชที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในเกาหลี, ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในต่างประเทศ (อินเดีย, ฮ่องกง)
  • สหรัฐอเมริกา

  • ผู้ที่ถือบัตร SSN (Social Security Number) ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • ญี่ปุ่น

  • ชาวญี่ปุ่นที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในญ๊่ปุ่น
  • แคนาดา

  • ผู้เป็นพลเมืองแคนาดาอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ผู้พำนักถาวรในแคนาดา
  • ไต้หวัน

  • ชาวไต้หวันที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในไต้หวัน
  • สิงคโปร์

  • ชาวสิงค์โปรที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ผู้พำนักถาวรในสิงค์โปร
  • กัมพูชา

  • ชาวกัมพูชาที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในกัมพูชา, นิติบุคคล
  • ฟิลิปปินส์

  • ชาวฟิลิปปินส์ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ผู้พำนักถาวรในฟิลิปปินส์, ผู้ถือวีซ่าเกษียณอายุพำนักถาวรพิเศษ (SRRV)
  • มาเลเซีย

  • ชาวมาเลเซียที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ผู้พำนักอาศัยถาวร
  • เม็กซิโก

  • ผู้ถือ CURP ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในต่างประเทศ (โคลอมเบีย, บราซิล, อาร์เจนติน่า, เปรู, กัวเตมาลา, ชิลี, โบลิเวีย)
  • ไทย

  • ชาวไทยที่มีอายุมากกว่า 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • ออสเตรเลีย

  • ผู้ถือสัญชาติออสเตรเลียและผู้พำนักอาศัยระยะยาว, ผู้ถือวีซ่าอนุญาตทำงาน Work Permit Visa (รวมถึงวีซ่า Working Holiday )
  • อินโดนีเซีย

  • ผู้ถือสัญชาติอินโดนีเซียที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • รัสเซีย

  • ชาวรัสเซีย (ผู้พำนักอาศัย) ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในต่างประเทศ (ยูเครน, เบลารุส)
  • ประเทศจีน

  • สมาชิกผู้บริโภค : อายุ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
   สมาชิกนักธุรกิจ : บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วน, ธุรกิจเจ้าของคนเดียวหรือธุรกิจส่วนตัวที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในประเทศจีน
  • โคลอมเบีย

  • พลเมืองโคลอมเบียอายุ 18 ปีขึ้นไปผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในโคลอมเบีย
  • ฮ่องกง

  • ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนฮ่องกงอายุ 20 ปีขึ้นไป
  • อินเดีย

  • ผู้ที่มีสัญชาติอินเดีย, ผู้ถือบัตร PAN, อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, รัฐมหาราษฏระ : อายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • นิวซีแลนด์

  • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ผู้พำนักอาศัยในนิวซีแลนด์
  • ตุรกี

  • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนตุรกี, ผู้พำนักอาศัยระยะยาวใน
  • อังกฤษ

  • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ผู้พำนักอาศัยในอังกฤษ
  • คาซัคสถาน

  • ชาวคาซัคสถานที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • คีร์กีซสถาน

  • ชาวคีร์กีซสถานที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • บราซิล

  • ผู้ถือ CPF ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีหรือผู้ประกอบการบริษัท
  • มองโกเลีย

  • ชาวมองโกเลียที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือ ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในมองโกเลีย
  • อุซเบกิสถาน

  • ชาวอุซเบกิสถานที่อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป,
   ชาวต่างชาติที่ถือวีซ่า B2, E วีซ่า, INV วีซ่า, หรือผู้มีสิทธิพำนักระยะยาวในอุซเบกิสถาน,
   นักธุรกิจบุคคลธรรมดาประเภทผลิตและติดตั้ง/โพสต์สื่อโฆษณา (Reklama ishlab chiqarish va joylashtirish)
  • ยุโรป

  • อายุ 18 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรปหรือ EFTA
  • สมาชิกทั่วโลก

  • อาร์เจนตินา, อาร์เมเนีย, อาเซอร์ไบจาน, บังกลาเทศ, โบลิเวีย, ชิลี, คอสตาริกา, สาธารณรัฐโดมินิกัน, เอกวาดอร์, เอลซัลวาดอร์, จอร์เจีย, กัวเตมาลา, มอลโดวา, เนปาล, ปานามา, ปารากวัย, เปรู, แอฟริกาใต้, ทาจิกิสถาน, เติร์กเมนิสถาน, ยูเครน, เฮติ, ไนจีเรีย, นามิเบีย, บอตสวานา, บรูไน, ศรีลังกา, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, อิสราเอล, กานา, แกมเบีย, เลโซโท, มอริเชียส, เซเนกัล, เคนยา, แองโกลา, ตูนิเซีย, โมร็อกโก, อียิปต์, เซอร์เบีย, แอลเบเนีย
ไปยังเว็บไซต์

เลือกภูมิภาคที่ด้านล่างและระบบจะนำคุณไปยังช้อปปิ้งมอลล์

เลือกภูมิภาคที่ด้านล่างและระบบจะนำคุณไปยังแชนเนล อะโทมี่

เลือกภูมิภาคที่ด้านล่างและระบบจะนำคุณไปยังอะโทมี่ทิคเก็ต

เลือกภูมิภาคที่ด้านล่างและระบบจะนำคุณไปยัง YouTube

เลือกภูมิภาคที่ด้านล่างและระบบจะนำคุณไปยัง Facebook

เลือกภูมิภาคที่ด้านล่างและระบบจะนำคุณไปยัง Instagram

CLOSE