컨텐츠 바로가기 영역
주메뉴로 바로가기
본문으로 바로가기

CCM

CCM

การบริหารจัดการที่เน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง

CCM 메인에 관한 사진

CCM คืออะไร

การรับรองด้านการบริหารจัดการที่เน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง เป็นการรับรองว่ากิจกรรมและประสิทธิภาพด้านการจัดการของบริษัท
ได้มีการวางแผนล่วงหน้าอย่างต่อเนื่อง นำไปดำเนินการ และมีการปรับปรุงเป็นระยะๆ โดยคำนึงถึงความคิดเห็นของผู้บริโภค

소비자의 관한 사진

เสียงจากผู้บริโภค

(VOC)

LSP에 관한 사진

LSP

ความเป็นผู้นำ

ระบบ

ผลการดำเนินงาน

บริการ

คุณภาพ

การขาย

ประชาสัมพันธ์

โลจิสติกส์

ผลิต

สั่งซื้อ

การวางแผนผลิตภัณฑ์

소비자 효율 증대

การเพิ่มอรรถประโยชน์ของผู้บริโภค

การปรับปรุงสิทธิของผู้บริโภค

หน่วยงานที่ให้การรับรอง

 • 공정거래 위원회 마크
  การรับรองโดยคณะกรรมาธิการการค้าที่เป็นธรรมของเกาหลี
 • 한국소비자원 마크
  องค์กรการบริหารจัดการโดยผู้บริโภคของเกาหลี

ประโยชน์ของการรับรอง CCM

 • 소비자 설명 사진 소비자 설명 사진
  ผู้บริโภค

  ภายใต้ระบบการจัดการ CCM ผู้บริโภคจะได้รับข้อมูลที่ช่วยในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับบริษัทที่ได้รับการรับรองและผู้บริโภคได้แจ้งเตือน ก็จะมีการระงับข้อพิพาทที่สมเหตุสมผล

 • 기업 설명사진 기업 설명사진
  บริษัท

  ประธานและพนักงานของบริษัทสามารถเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการแข่งขันภายในประเทศและต่างประเทศโดยการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้งโดยคำนึงถึงความคิดเห็นและข้อเสนอจากผู้บริโภค

 • 공공 설명사진 공공 설명사진
  สาธารณชน

  สามารถประหยัดต้นทุนทางสังคมด้วยการขจัดข้อพิพาทภายหลังโครงการที่ไม่จำเป็นและขั้นตอนการดูแลจัดการที่ตามมา การวางแผนตลาดโดยรวม (หรือวงจรตลาดโดยรวมทั้งหมด) โดยเน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางนั้นสามารถทำได้และจะส่งเสริมการเผยแพร่แนวคิดแบบได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายระหว่างบริษัทกับผู้บริโภค

CCM ของอะโทมี่

บริษัทแรกที่ได้รับการรับรองด้านการบริหารจัดการโดยเน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางอย่างต่อเนื่อง

 • 소비자중심경영 우수기업 인증서
 • 소비자중심경영 우수기업 인증서 영문

ได้รับรางวัลยกย่องในฐานะบริษัท CCM ที่เป็นเลิศโดยคณะกรรมการการค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade Commission)

 • ได้รับรางวัลยกย่องในฐานะบริษัท CCM ที่เป็นเลิศโดยคณะกรรมการการค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade Commission)

Vision House ของอะโทมี่ในการบริหารจัดการโดยเน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง

 • พันธกิจ

  พันธมิตรที่ใช้ชีวิตอย่างสมดุลเพื่อความสำเร็จของลูกค้า

 • วิสัยทัศน์

  คุณภาพชั้นเยี่ยม! ราคาย่อมเยา! บริการชั้นยอด!

 • พันธกิจ

  บริการของเราดีเลิศและชัดเจนเช่นกัน!

 • พันธกิจ

  งานเชิงกลยุทธ์

  • ลูกค้าต้องมาก่อน

   • สร้างระบบ CCM

    ขยายนโยบายการมีส่วนร่วมของลูกค้า

    ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริการลูกค้า

  • ข้อร้องเรียนเป็นศูนย์

   • ส่งเสริมระบบ VOC

    ปรับปรุงระบบการแจ้งข่าวสาร

    ใช้ประโยชน์จากดัชนีการบริการผู้บริโภค

  • ได้รับความเชื่อถือ

   • สร้างวัฒนธรรมการบริหารจัดการที่ซื่อตรง

    สร้างค่านิยมในการตอบแทนคืนสู่สังคม

    ส่งเสริมระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่เน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางของอะโทมี่

정선상략 고객을 위한 선(善)_CCM편
ความซื่อสัตย์และความมีคุณธรรมคือกลยุทธ์ที่เป็นเลิศ: พร้อมช่วยส่งเสริมความสำเร็จของลูกค้า_CCM https://ch.atomy.com ดูวิดีโอ
애터미,업계 최초 소비자중심경영 인증받다
อะโทมี่ บริษัทรายแรกในอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองด้านการบริหารจัดการที่เน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง (CCM) https://ch.atomy.com อ่านบทความ
อะโทมี่ได้รับรางวัลยกย่องในฐานะบริษัท CCM ที่เป็นเลิศโดยคณะกรรมการการค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade Commission)
อะโทมี่ได้รับรางวัลยกย่องในฐานะบริษัท CCM ที่เป็นเลิศโดยคณะกรรมการการค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade Commission) อ่านบทความ
อะโทมี่ได้รับการรับรองจากการบริหารโดยเน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง (Consumer Centered Management หรือ CCM) เป็นจำนวนสองครั้งติดต่อกัน
อะโทมี่ได้รับการรับรองจากการบริหารโดยเน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง (Consumer Centered Management หรือ CCM) เป็นจำนวนสองครั้งติดต่อกัน


TOP

อะโทมี่ ฮับ

ออฟฟิศของฉันในแต่ละภูมิภาค
ถ้าคุณเลือกภูมิภาคที่ต้องการ หน้านี้จะไปที่ออฟฟิศของฉัน

กรุณาเลือกวิธีในการสมัคร

  • เกาหลี

  • ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเกาหลี ชที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในเกาหลี, ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในต่างประเทศ (อินเดีย, ฮ่องกง)
  • สหรัฐอเมริกา

  • ผู้ที่ถือบัตร SSN (Social Security Number) ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • ญี่ปุ่น

  • ชาวญี่ปุ่นที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในญ๊่ปุ่น
  • แคนาดา

  • ผู้เป็นพลเมืองแคนาดาอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ผู้พำนักถาวรในแคนาดา
  • ไต้หวัน

  • ชาวไต้หวันที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในไต้หวัน
  • สิงคโปร์

  • ชาวสิงค์โปรที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ผู้พำนักถาวรในสิงค์โปร
  • กัมพูชา

  • ชาวกัมพูชาที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในกัมพูชา, นิติบุคคล
  • ฟิลิปปินส์

  • ชาวฟิลิปปินส์ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ผู้พำนักถาวรในฟิลิปปินส์, ผู้ถือวีซ่าเกษียณอายุพำนักถาวรพิเศษ (SRRV)
  • มาเลเซีย

  • ชาวมาเลเซียที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ผู้พำนักอาศัยถาวร
  • เม็กซิโก

  • ผู้ถือ CURP ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในต่างประเทศ (โคลอมเบีย, บราซิล, อาร์เจนติน่า, เปรู, กัวเตมาลา, ชิลี, โบลิเวีย)
  • ไทย

  • ชาวไทยที่มีอายุมากกว่า 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • ออสเตรเลีย

  • ผู้ถือสัญชาติออสเตรเลียและผู้พำนักอาศัยระยะยาว, ผู้ถือวีซ่าอนุญาตทำงาน Work Permit Visa (รวมถึงวีซ่า Working Holiday )
  • อินโดนีเซีย

  • ผู้ถือสัญชาติอินโดนีเซียที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • รัสเซีย

  • ชาวรัสเซีย (ผู้พำนักอาศัย) ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในต่างประเทศ (ยูเครน, เบลารุส)
  • ประเทศจีน

  • สมาชิกผู้บริโภค : อายุ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
   สมาชิกนักธุรกิจ : บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วน, ธุรกิจเจ้าของคนเดียวหรือธุรกิจส่วนตัวที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในประเทศจีน
  • โคลอมเบีย

  • พลเมืองโคลอมเบียอายุ 18 ปีขึ้นไปผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในโคลอมเบีย
  • ฮ่องกง

  • ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนฮ่องกงอายุ 20 ปีขึ้นไป
  • อินเดีย

  • ผู้ที่มีสัญชาติอินเดีย, ผู้ถือบัตร PAN, อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, รัฐมหาราษฏระ : อายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • นิวซีแลนด์

  • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ผู้พำนักอาศัยในนิวซีแลนด์
  • ตุรกี

  • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนตุรกี, ผู้พำนักอาศัยระยะยาวใน
  • อังกฤษ

  • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ผู้พำนักอาศัยในอังกฤษ
  • คาซัคสถาน

  • ชาวคาซัคสถานที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • คีร์กีซสถาน

  • ชาวคีร์กีซสถานที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • บราซิล

  • ผู้ถือ CPF ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีหรือผู้ประกอบการบริษัท
  • มองโกเลีย

  • ชาวมองโกเลียที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือ ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในมองโกเลีย
  • อุซเบกิสถาน

  • ชาวอุซเบกิสถานที่อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป,
   ชาวต่างชาติที่ถือวีซ่า B2, E วีซ่า, INV วีซ่า, หรือผู้มีสิทธิพำนักระยะยาวในอุซเบกิสถาน,
   นักธุรกิจบุคคลธรรมดาประเภทผลิตและติดตั้ง/โพสต์สื่อโฆษณา (Reklama ishlab chiqarish va joylashtirish)
  • ยุโรป

  • อายุ 18 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรปหรือ EFTA
  • สมาชิกทั่วโลก

  • อาร์เจนตินา, อาร์เมเนีย, อาเซอร์ไบจาน, บังกลาเทศ, โบลิเวีย, ชิลี, คอสตาริกา, สาธารณรัฐโดมินิกัน, เอกวาดอร์, เอลซัลวาดอร์, จอร์เจีย, กัวเตมาลา, มอลโดวา, เนปาล, ปานามา, ปารากวัย, เปรู, แอฟริกาใต้, ทาจิกิสถาน, เติร์กเมนิสถาน, ยูเครน, เฮติ, ไนจีเรีย, นามิเบีย, บอตสวานา, บรูไน, ศรีลังกา, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, อิสราเอล, กานา, แกมเบีย, เลโซโท, มอริเชียส, เซเนกัล, เคนยา, แองโกลา, ตูนิเซีย, โมร็อกโก, อียิปต์, เซอร์เบีย, แอลเบเนีย
ไปยังเว็บไซต์

เลือกภูมิภาคที่ด้านล่างและระบบจะนำคุณไปยังช้อปปิ้งมอลล์

เลือกภูมิภาคที่ด้านล่างและระบบจะนำคุณไปยังแชนเนล อะโทมี่

เลือกภูมิภาคที่ด้านล่างและระบบจะนำคุณไปยังอะโทมี่ทิคเก็ต

เลือกภูมิภาคที่ด้านล่างและระบบจะนำคุณไปยัง YouTube

เลือกภูมิภาคที่ด้านล่างและระบบจะนำคุณไปยัง Facebook

เลือกภูมิภาคที่ด้านล่างและระบบจะนำคุณไปยัง Instagram

CLOSE