컨텐츠 바로가기 영역
주메뉴로 바로가기
본문으로 바로가기

อัตลักษณ์

Atomy CI

อัตลักษณ์ของบริษัท

การออกแบบโลโก้พื้นฐาน

คำขวัญ

สัญลักษณ์

ระยะห่างขั้นต่ำ
ขนาดฟอนต์ขั้นต่ำ(อย่างน้อย 6 pt)

แม่แบบแบรนด์หลัก

CMYK (บนสิ่งพิมพ์/สื่อที่พิมพ์เผยแพร่/โฆษณากลางแจ้ง) / RGB (บนหน้าจอ/วิดีโอ/ออนไลน์)

 • PANTONE 2995C
  CMYK
  81 1 0 0
  RGB
  80 181 239
  สีฟ้าแบบอะโทมี่ (Atomy Blue)
  แสดงถึงวัฒนธรรมองค์กรของอะโทมี่ที่เน้นให้คนเป็นศูนย์กลาง และความหวังต่ออนาคตในการมุ่งเป้าสู่ความสำเร็จของลูกค้า
 • สีขาว
  CMYK
  0 0 0 0
  RGB
  255 255 255
  สีขาวแบบอะโทมี่ (Atomy White)
  แสดงถึงภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์อะโทมี่ที่ดูสะอาดสบายตา บนพื้นฐานของแนวคิด “ทางการแพทย์”
  นอกจากนี้ ยังแสดงถึงความบริสุทธิ์และความซื่อสัตย์ และเป็นองค์ประกอบของจิตวิญญาณที่เน้นความโปร่งใสและความซื่อสัตย์ของอะโทมี่

ดาวน์โหลด Atomy CI

ดาวน์โหลด CI ของสำนักงานใหญ่ในเกาหลี

ฟอนต์อะโทมี่

เส้นโค้งและเส้นตรงของฟอนต์อะโทมี่ที่ประสานสอดคล้องกัน ยิ่งเพิ่มความชัดเจนและความรู้สึกอบอุ่นให้กับข้อความตัวหนังสือ และเสริมความแข็งแกร่งให้กับอัตลักษณ์ของแบรนด์อะโทมี่ที่ซื่อสัตย์และเป็นมืออาชีพ

แนวคิดในการออกแบบ

ฟอนต์ภาษาเกาหลี

ฟอนต์ภาษาเกาหลีได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงของปีกสองข้างของหงส์ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของแต่ละเส้นสายที่ลากตวัดทำให้เห็นถึงผลกระทบที่ต่อเนื่อง อันเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงภาพลักษณ์องค์กรอะโทมี่ซึ่งพัฒนาปรับปรุงอย่างไม่สิ้นสุด. นอกจากนี้ การลากเส้น 'ㅅ' และ 'ㅈ' ในพยัญชนะนี้ยังแสดงถึงการแยกออกในลักษณะที่สมดุล ซึ่งสื่อความหมายถึงการที่อะโทมี่จะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจนก้าวขึ้นเป็นบริษัทระดับโลกที่ขยายธุรกิจออกไปอย่างครอบคลุมทั่วโลก.

ฟอนต์ภาษาอังกฤษ

ฟอนต์ภาษาอังกฤษยังคงรักษาท่วงท่าการเคลื่อนไหวของปีกหงส์ที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นวัฏจักร จากจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของแต่ละเส้นสายของตัวอักษรเพื่อแสดงภาพที่รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในแต่ละภาษา องค์ประกอบต่างๆ ของดีไซน์ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างความประสานสอดคล้องทำให้รู้สึกถึงมาตรฐานที่สอดคล้องต้องกันในทุกๆ ภาษา

การจัดวางองค์ประกอบ

อะโทมี่มีแบบอักษร (Typeface) สามแบบที่มีลักษณะเฉพาะ โดยแบบหนึ่งใช้สำหรับชื่อเรื่อง และอีกสองแบบใช้สำหรับเนื้อความ

 • หัวเรื่องของอะโทมี่

  • ตัวหนา
   애 a 가나다라마바사아자차카타파하
   ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
   0123456789!@#$%^&*()+.,?
 • เนื้อความของอะโทมี่

  • ตัวปานกลาง
   애 a 가나다라마바사아자차카타파하
   ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
   0123456789!@#$%^&*()+.,?
  • ตัวบาง
   애 a 가나다라마바사아자차카타파하
   ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
   0123456789!@#$%^&*()+.,?
 • Hangeul 11,172
 • KS Symbols 986 KSX1001
 • Basic Latin 94
 • อักขระภาษาจีน (รวมกับ Yoongodik Chinese) 4,888

ความหนาของฟอนต์ได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อให้แต่ละขีดมีอัตราส่วนความกว้างต่อความสูงที่มีมาตรฐานสอดคล้องกัน

ตัวหนา (หัวเรื่อง)
영혼을 소중히 여기는 그룹 Atomy Skin Care Lotion
ตัวปานกลาง (เนื้อความ)
영혼을 소중히 여기는 그룹 Atomy Skin Care Lotion
ตัวบาง (เนื้อความ)
영혼을 소중히 여기는 그룹 Atomy Skin Care Lotion

ระเบียบข้อบังคับการใช้งาน

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการใช้ฟอนต์ที่ไม่ถูกต้อง. โปรดตรวจสอบตัวอย่างที่นี่เพื่อให้มั่นใจว่า ฟอนต์ที่ออกแบบพิเศษของอะโทมี่จะไม่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง.

 • ห้ามเปลี่ยนแปลงความกว้าง
 • ห้ามเปลี่ยนแปลงความสูง
 • ห้ามใช้อักษรตัวเอน
 • ห้ามเปลี่ยนแปลงความหนา
 • ไม่มีขอบ
 • ไม่มีลวดลาย

ดาวน์โหลดฟ้อนท์อะโทมี่

ห้ามนำฟ้อนท์อะโทมี่ไปใช้ในทางการค้า เช่น จำหน่ายหรือส่งต่อแบบมีค่าใช้จ่าย

ห้ามนำฟ้อนท์ไปใช้ผลิตโลโก้บริษัท, สิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาต่อต้านสังคมหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสมTOP

อะโทมี่ ฮับ

ออฟฟิศของฉันในแต่ละภูมิภาค
ถ้าคุณเลือกภูมิภาคที่ต้องการ หน้านี้จะไปที่ออฟฟิศของฉัน

กรุณาเลือกวิธีในการสมัคร

  • เกาหลี

  • ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเกาหลี ชที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในเกาหลี, ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในต่างประเทศ (อินเดีย, ฮ่องกง)
  • สหรัฐอเมริกา

  • ผู้ที่ถือบัตร SSN (Social Security Number) ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • ญี่ปุ่น

  • ชาวญี่ปุ่นที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในญ๊่ปุ่น
  • แคนาดา

  • ผู้เป็นพลเมืองแคนาดาอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ผู้พำนักถาวรในแคนาดา
  • ไต้หวัน

  • ชาวไต้หวันที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในไต้หวัน
  • สิงคโปร์

  • ชาวสิงค์โปรที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ผู้พำนักถาวรในสิงค์โปร
  • กัมพูชา

  • ชาวกัมพูชาที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในกัมพูชา, นิติบุคคล
  • ฟิลิปปินส์

  • ชาวฟิลิปปินส์ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ผู้พำนักถาวรในฟิลิปปินส์, ผู้ถือวีซ่าเกษียณอายุพำนักถาวรพิเศษ (SRRV)
  • มาเลเซีย

  • ชาวมาเลเซียที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ผู้พำนักอาศัยถาวร
  • เม็กซิโก

  • ผู้ถือ CURP ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในต่างประเทศ (โคลอมเบีย, บราซิล, อาร์เจนติน่า, เปรู, กัวเตมาลา, ชิลี, โบลิเวีย)
  • ไทย

  • ชาวไทยที่มีอายุมากกว่า 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • ออสเตรเลีย

  • ผู้ถือสัญชาติออสเตรเลียและผู้พำนักอาศัยระยะยาว, ผู้ถือวีซ่าอนุญาตทำงาน Work Permit Visa (รวมถึงวีซ่า Working Holiday )
  • อินโดนีเซีย

  • ผู้ถือสัญชาติอินโดนีเซียที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • รัสเซีย

  • ชาวรัสเซีย (ผู้พำนักอาศัย) ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในต่างประเทศ (ยูเครน, เบลารุส)
  • ประเทศจีน

  • สมาชิกผู้บริโภค : อายุ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
   สมาชิกนักธุรกิจ : บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วน, ธุรกิจเจ้าของคนเดียวหรือธุรกิจส่วนตัวที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในประเทศจีน
  • โคลอมเบีย

  • พลเมืองโคลอมเบียอายุ 18 ปีขึ้นไปผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในโคลอมเบีย
  • ฮ่องกง

  • ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนฮ่องกงอายุ 20 ปีขึ้นไป
  • อินเดีย

  • ผู้ที่มีสัญชาติอินเดีย, ผู้ถือบัตร PAN, อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, รัฐมหาราษฏระ : อายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • นิวซีแลนด์

  • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ผู้พำนักอาศัยในนิวซีแลนด์
  • ตุรกี

  • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนตุรกี, ผู้พำนักอาศัยระยะยาวใน
  • อังกฤษ

  • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ผู้พำนักอาศัยในอังกฤษ
  • คาซัคสถาน

  • ชาวคาซัคสถานที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • คีร์กีซสถาน

  • ชาวคีร์กีซสถานที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • บราซิล

  • ผู้ถือ CPF ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีหรือผู้ประกอบการบริษัท
  • มองโกเลีย

  • ชาวมองโกเลียที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือ ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในมองโกเลีย
  • อุซเบกิสถาน

  • ชาวอุซเบกิสถานที่อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป,
   ชาวต่างชาติที่ถือวีซ่า B2, E วีซ่า, INV วีซ่า, หรือผู้มีสิทธิพำนักระยะยาวในอุซเบกิสถาน,
   นักธุรกิจบุคคลธรรมดาประเภทผลิตและติดตั้ง/โพสต์สื่อโฆษณา (Reklama ishlab chiqarish va joylashtirish)
  • ยุโรป

  • อายุ 18 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรปหรือ EFTA
  • สมาชิกทั่วโลก

  • อาร์เจนตินา, อาร์เมเนีย, อาเซอร์ไบจาน, บังกลาเทศ, โบลิเวีย, ชิลี, คอสตาริกา, สาธารณรัฐโดมินิกัน, เอกวาดอร์, เอลซัลวาดอร์, จอร์เจีย, กัวเตมาลา, มอลโดวา, เนปาล, ปานามา, ปารากวัย, เปรู, แอฟริกาใต้, ทาจิกิสถาน, เติร์กเมนิสถาน, ยูเครน, เฮติ, ไนจีเรีย, นามิเบีย, บอตสวานา, บรูไน, ศรีลังกา, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, อิสราเอล, กานา, แกมเบีย, เลโซโท, มอริเชียส, เซเนกัล, เคนยา, แองโกลา, ตูนิเซีย, โมร็อกโก, อียิปต์, เซอร์เบีย, แอลเบเนีย
ไปยังเว็บไซต์

เลือกภูมิภาคที่ด้านล่างและระบบจะนำคุณไปยังช้อปปิ้งมอลล์

เลือกภูมิภาคที่ด้านล่างและระบบจะนำคุณไปยังแชนเนล อะโทมี่

เลือกภูมิภาคที่ด้านล่างและระบบจะนำคุณไปยังอะโทมี่ทิคเก็ต

เลือกภูมิภาคที่ด้านล่างและระบบจะนำคุณไปยัง YouTube

เลือกภูมิภาคที่ด้านล่างและระบบจะนำคุณไปยัง Facebook

เลือกภูมิภาคที่ด้านล่างและระบบจะนำคุณไปยัง Instagram

CLOSE