컨텐츠 바로가기 영역
주메뉴로 바로가기
본문으로 바로가기

ปรัชญาการก่อตั้งบริษัท

เป้าหมายของการบริหาร ความสำเร็จของลูกค้า ศูนย์กลางการกระจายสินค้า ธุรกิจระดับแนวหน้า

 • ความสำเร็จของลูกค้า
  ลูกค้าไม่ได้เป็นเพียงเส้นทางสู่เป้าหมายของอะโทมี่ แต่พวกเขาคือเป้าหมายสูงสุดของเรา “ปรัชญาวัวนมกับปรัชญาการเลี้ยงลูก” ยังใช้ได้ดีเสมอในการอธิบายถึงกรอบความคิดของอะโทมี่ที่มุ่งเน้นลูกค้าของเรา ในการเลี้ยงวัวนั้น ผู้เลี้ยงไม่ได้คิดถึงประโยชน์ของวัว แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้น้ำนมวัว ในขณะที่ถ้าเป็นการเลี้ยงลูก เราย่อมต้องการให้ลูกน้อยมีสุขภาพดีและมีความสุขโดยไม่ได้คาดหวังผลตอบแทน ในทำนองเดียวกัน เราหวังว่าจะทำได้ดียิ่งกว่าการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าเท่านั้น แต่ต้องการจะช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จด้วยตนเอง เราต้องการให้พวกเขาบรรลุความสำเร็จในฐานะผู้บริโภคและ/หรือในฐานะเจ้าของธุรกิจผ่านทางอะโทมี่
 • ศูนย์กลางการกระจายสินค้า
  อะโทมี่มุ่งเป้าหมายที่จะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าระดับโลก หรือเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการจัดจำหน่ายสินค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ อะโทมี่จึงคิดค้นข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันด้วยการช่วยให้มีการเชื่อมต่อกันโดยตรงอย่างมีประสิทธิผลระหว่างผู้ผลิตสินค้ากับลูกค้าทั่วโลก กลยุทธ์การเสาะหาสินค้าทั่วโลกและจัดจำหน่ายทั่วโลก (Global Sourcing Global Sales - GSGS) ของเราจะช่วยให้เราสามารถค้นพบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับมาตรฐาน “คุณภาพชั้นเยี่ยมในราคาย่อมเยา” และสามารถเสนอผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้แก่ผู้บริโภคทั่วโลกได้
 • ธุรกิจระดับแนวหน้า
  อะโทมี่มีเป้าหมายที่จะก้าวขึ้นเป็นธุรกิจระดับแนวหน้า นั่นคือเหนือกว่าผู้ที่เหนือกว่า “ความดีและความซื่อสัตย์คือกลยุทธ์ที่ดีที่สุด” นั่นคือหลักปรัชญาที่อธิบายถึงค่านิยมขององค์กรของเรา เราต้องการให้พนักงานของเราซื่อสัตย์และมีความภักดีต่อสมาชิกของเราในฐานะผู้จัดหาสินค้าคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม และเราจะยังคงพัฒนาโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ซึ่งจะเพิ่มคุณค่าให้สินค้าโดยคำนึงถึงการมีความรับผิดชอบสูงและมีจิตสำนึกที่ดี

ปรัชญาการก่อตั้งบริษัท ความอยู่รอด ความเร็ว ความสมดุล

 • ความอยู่รอด (ความต่อเนื่อง)
  ความอยู่รอด (ความต่อเนื่อง) ของธุรกิจ คือเป้าหมายหลักขององค์กรทุกแห่ง รวมทั้งสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม พนักงาน สมาชิก ลูกค้า คู่ค้าของอะโทมี่ และแม้แต่ชุมชนท้องถิ่น ทั้งหมดนี้ล้วนเชื่อมโยงกันดังเป็นอวัยวะแต่ละส่วนของสิ่งมีชีวิต ทุกคนล้วนมีความสำคัญต่อพันธกิจของเราเพื่อสรรสร้างโลกที่ดีขึ้น และอะโทมี่ยังคงดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินภารกิจที่สำคัญนี้ เราพยายามอย่างเต็มที่ในทุกด้านเพื่อรักษาธุรกิจเอาไว้ โดยการลดต้นทุนไปจนถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกิจ
  • การจัดการต้นทุน
   • การจัดการอย่างเข้มงวดในด้านต้นทุนผลิตภัณฑ์
   • การบริหารการเงินที่มั่นคงตามนโยบายปราศจากหนี้สิน
   • มีต้นทุนคงที่ในระดับต่ำตามทฤษฎีท่อ
  • การบริหารการปฏิบัติงาน
   • ความซื่อสัตย์ในการบริหารงาน
   • การบริหารจัดการอย่างโปร่งใส
   • การยึดมั่นในกฏระเบียบ = ค่านิยมหลักในการแก้ไขปัญหาในเชิงบริหาร
  • การจัดการทรัพยากรบุคคล
   • ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ความเร็ว
  แม้ว่าความต่อเนื่องจะเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดของบริษัท แต่เราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ผ่านการสร้างความเติบโต ปัจจัยสำคัญที่สุดของการเติบโตของอะโทมี่ก็คือ ความเร็ว แต่ความเร็วไม่ใช่แค่เรื่องของความเร็วในการขยายตัวของเรา แต่ยังรวมถึงทิศทางการเติบโตด้วย เมื่อเราพูดว่า ความเร็ว คือสิ่งสำคัญในการเติบโตทางธุรกิจของเรา นั่นหมายถึงว่าเราควรเติบโตอย่างรวดเร็วในทิศทางที่ถูกต้อง
  • ความเร็วในการปรับตัว

   อุตสาหกรรมยุค 4.0 ส่งผลกระทบที่สำคัญในวงกว้างต่อสังคมมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอดีต และเพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มล่าสุด อะโทมี่จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อก้าวให้ทันยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้

  • ความเร็วของข้อมูลข่าวสาร

   การแบ่งปันข้อมูลที่ถูกต้องอย่างรวดเร็วนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออะโทมี่ แต่ในการส่งต่อข้อมูลจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ข้อมูลนั้นอาจถูกเปลี่ยนแปลงไปทีละเล็กละน้อยตลอดเส้นทาง อะโมที่มุ่งเป้าหมายที่จะถ่ายทอดข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำไปถึงปลายทางต่างๆ พร้อมกันโดยไม่เปลี่ยนแปลงสารหรือข้อความเริ่มแรก

  • ความเร็วในการขยายธุรกิจ

   อะโทมี่คาดหวังว่าธุรกิจของสมาชิกของเราจะขยายตัวในอัตราทวีคูณตามแนวคิดของหลักการทวีคูณ ระบบความสำเร็จของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว สมาชิกอะโทมี่ที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบของเราจะสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นๆ เพื่อสร้างความเติบโตให้ธุรกิจของตนซึ่งเป็นการยากที่จะประสบความสำเร็จเพียงลำพัง

 • ความสมดุล
  อะโทมี่มุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายของการมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยผ่านการกระจายรายได้อย่างสมดุล ซึ่งรวมไปถึงหลักการความยุติธรรม เพราะเราเชื่อว่าความสมดุลและความยุติธรรมจะทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีจำกัดได้เป็นอย่างดีที่สุดและนำไปสู่การกระจายความมั่งคั่งสำหรับทุกๆ คน มูลค่าของอะโทมี่ไม่ได้สร้างขึ้นจากสมาชิกของเราเพียงเท่านั้น แต่ยังมาจากบริษัทคู่ค้าของเรา ผู้บริโภค และสังคมโดยรวมโดยผ่านการติดต่อกันทั้งโดยตรงและโดยอ้อมกับบริษัท อะโทมี่มุ่งมั่นที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้นในราคาย่อมเยาลงให้แก่ผู้บริโภคของเราและคืนกำไรกลับไปสู่ผู้บริโภค นอกจากนี้ เรายังมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ มากมายเพื่อช่วยสร้างสังคมที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น การกระจายผลกำไรที่สมดุลและยุติธรรมนี้จึงทำให้เรามีฐานลูกค้าที่ภักดีต่อแบรนด์ของบริษัทและสร้างความมั่นใจในการเติบโตอย่างยั่งยืนของอะโทมี่ ในแง่นี้ วิธีการจัดจำหน่ายของอะโทมี่จึงคล้ายกับรูปแบบการลงทุน

ปรัชญาการบริหาร บริษัทขนาดเล็กแต่ใหญ่โดยมีการบริหารจัดการที่ละเอียดรอบคอบ

 • บริษัทขนาดเล็กแต่ใหญ่โดยมีการบริหารจัดการที่ละเอียดรอบคอบ
  อะโทมี่มุ่งสู่ความเป็นบริษัทที่เล็กแต่ใหญ่ เราจะต้องเป็นบริษัทที่มีพื้นฐานที่ดี ซึ่งดีกว่าการเป็นบริษัทที่หรูหราแต่มีแค่ขนาดที่ใหญ่ และนี่ก็ถือเป็นนโยบายการบริหารเพื่อ "ความอยู่รอด" ที่เป็นหนึ่งในปรัชญาการก่อต้งบริษัทอะโทมี่ เพื่อให้เป้นไปตามนั้น เราจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ละเอียดและสามารถกำจัดสิ่งที่สิ้นเปลืองออกไป บริษัทที่ใหญ่นั้นคือบริษัทที่ทำประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่สังคม, ความสุขของพนักงานมีขนาดใหญ่และความสำเร็จของลูกค้าก็มีขนาดใหญ่

คติพจน์บริษัท ยึดมั่นในจิตวิญญาณ บริหารวิสัยทัศน์ ยืนหยัดด้วยศรัทธา บริการอย่างนอบน้อม

 • ยึดมั่นในจิตวิญญาณ
  ผู้ที่ถูกสร้างขึ้นจากนามของพระผู้เจ้า ไม่ว่ากรณีใดจะไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือ และนั่นคือเป้าหมายสูงสุด ดังนั้นไม่ว่ากรณีใดๆ จะไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือ และจะต้องได้รับการปฎิบัติอย่างล้ำค่า
 • บริหารวิสัยทัศน์
  การทำนายอนาคตที่แม่นยำที่สุดก็คือ การวางแผนอนาคตของตนเอง เราต้องเริ่มด้วยการคิดใคร่ครวญเรื่องต่างๆ และรับผิดชอบต่ออนาคตของเรา
 • ยืนหยัดด้วยศรัทธา
  การมีศรัทธาในสิ่งที่เราเห็นนั้นอาจไม่ใช่เรื่องยาก แต่สิ่งสำคัญก็คือความมุ่งมั่นศรัทธาในสิ่งที่เราเชื่อมั่นแม้จะมองไม่เห็นก็ตาม ความศรัทธาที่แท้จริงต่อวิสัยทัศน์ที่เราตั้งไว้แม้จะยังไม่เห็นเป็นรูปธรรม แต่ก็มีพลังอำนาจในการสร้างแรงจูงใจให้เรามุ่งสู่อนาคตที่เราใฝ่ฝันไว้
 • บริการอย่างนอบน้อม
  ความอ่อนน้อมถ่อมตนคือคุณสมบัติที่น่าชื่นชมมาก ความคิดของเราอาจสูงเทียมฟ้า แต่เราก็ควรมีความนอบน้อม ถ้าเรายังคงรักษาความอ่อนน้อมถ่อมตนเอาไว้แม้หลังจากที่เราประสบความสำเร็จในทุกสิ่งแล้ว เกรียติของเราก็จะเป็นความเคารพยกย่องจากผู้อื่น

วัฒนธรรม 3 ประการของอะโทมี่ วัฒนธรรมการรักษากฎระเบียบ, วัฒนธรรมการเติบโตร่วมกัน, วัฒนธรรมการแบ่งปัน

 • วัฒนธรรมการรักษากฎระเบียบ, วัฒนธรรมการเติบโตร่วมกัน, วัฒนธรรมการแบ่งปัน
  อะโทมี่พยายามที่จะก้าวขึ้นเป็นธุรกิจชั้นนำโดยการปฏิบัติตามวัฒนธรรม 3 ประการของเราคือ วัฒนธรรมการรักษากฎระเบียบ, วัฒนธรรมการเติบโตร่วมกัน, วัฒนธรรมการแบ่งปัน วัฒนธรรมทั้งสามประการนี้ได้รวมกันเป็นรากฐานของอะโทมี่เพื่อให้บริษัทยั่งยืนจนเป็นบริษัท 100 ปี

  • วัฒนธรรมการรักษากฎระเบียบจะสร้างแรงบันดาลใจให้ชาวอะโทมี่สร้างประโยชน์ให้แก่สมาชิกทุกคนในสังคม

  • วัฒนธรรมการเติบโตร่วมกันจะช่วยให้สมาชิก ผู้บริโภค และชุมชนท้องถิ่นสามารถเติบโตไปด้วยกัน

  • วัฒนธรรมการแบ่งปันคือวิธีการติดต่อสื่อสารและการแสดงถึงความรักต่อโลก


TOP

อะโทมี่ ฮับ

ออฟฟิศของฉันในแต่ละภูมิภาค
ถ้าคุณเลือกภูมิภาคที่ต้องการ หน้านี้จะไปที่ออฟฟิศของฉัน

กรุณาเลือกวิธีในการสมัคร

  • เกาหลี

  • ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเกาหลี ชที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในเกาหลี, ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในต่างประเทศ (อินเดีย, ฮ่องกง)
  • สหรัฐอเมริกา

  • ผู้ที่ถือบัตร SSN (Social Security Number) ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • ญี่ปุ่น

  • ชาวญี่ปุ่นที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในญ๊่ปุ่น
  • แคนาดา

  • ผู้เป็นพลเมืองแคนาดาอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ผู้พำนักถาวรในแคนาดา
  • ไต้หวัน

  • ชาวไต้หวันที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในไต้หวัน
  • สิงคโปร์

  • ชาวสิงค์โปรที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ผู้พำนักถาวรในสิงค์โปร
  • กัมพูชา

  • ชาวกัมพูชาที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในกัมพูชา, นิติบุคคล
  • ฟิลิปปินส์

  • ชาวฟิลิปปินส์ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ผู้พำนักถาวรในฟิลิปปินส์, ผู้ถือวีซ่าเกษียณอายุพำนักถาวรพิเศษ (SRRV)
  • มาเลเซีย

  • ชาวมาเลเซียที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ผู้พำนักอาศัยถาวร
  • เม็กซิโก

  • ผู้ถือ CURP ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในต่างประเทศ (โคลอมเบีย, บราซิล, อาร์เจนติน่า, เปรู, กัวเตมาลา, ชิลี, โบลิเวีย)
  • ไทย

  • ชาวไทยที่มีอายุมากกว่า 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • ออสเตรเลีย

  • ผู้ถือสัญชาติออสเตรเลียและผู้พำนักอาศัยระยะยาว, ผู้ถือวีซ่าอนุญาตทำงาน Work Permit Visa (รวมถึงวีซ่า Working Holiday )
  • อินโดนีเซีย

  • ผู้ถือสัญชาติอินโดนีเซียที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • รัสเซีย

  • ชาวรัสเซีย (ผู้พำนักอาศัย) ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในต่างประเทศ (ยูเครน, เบลารุส)
  • ประเทศจีน

  • สมาชิกผู้บริโภค : อายุ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
   สมาชิกนักธุรกิจ : บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วน, ธุรกิจเจ้าของคนเดียวหรือธุรกิจส่วนตัวที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในประเทศจีน
  • โคลอมเบีย

  • พลเมืองโคลอมเบียอายุ 18 ปีขึ้นไปผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในโคลอมเบีย
  • ฮ่องกง

  • ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนฮ่องกงอายุ 20 ปีขึ้นไป
  • อินเดีย

  • ผู้ที่มีสัญชาติอินเดีย, ผู้ถือบัตร PAN, อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, รัฐมหาราษฏระ : อายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • นิวซีแลนด์

  • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ผู้พำนักอาศัยในนิวซีแลนด์
  • ตุรกี

  • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนตุรกี, ผู้พำนักอาศัยระยะยาวใน
  • อังกฤษ

  • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ผู้พำนักอาศัยในอังกฤษ
  • คาซัคสถาน

  • ชาวคาซัคสถานที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • คีร์กีซสถาน

  • ชาวคีร์กีซสถานที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • บราซิล

  • ผู้ถือ CPF ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีหรือผู้ประกอบการบริษัท
  • มองโกเลีย

  • ชาวมองโกเลียที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือ ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในมองโกเลีย
  • อุซเบกิสถาน

  • ชาวอุซเบกิสถานที่อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป,
   ชาวต่างชาติที่ถือวีซ่า B2, E วีซ่า, INV วีซ่า, หรือผู้มีสิทธิพำนักระยะยาวในอุซเบกิสถาน,
   นักธุรกิจบุคคลธรรมดาประเภทผลิตและติดตั้ง/โพสต์สื่อโฆษณา (Reklama ishlab chiqarish va joylashtirish)
  • ยุโรป

  • อายุ 18 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรปหรือ EFTA
  • สมาชิกทั่วโลก

  • อาร์เจนตินา, อาร์เมเนีย, อาเซอร์ไบจาน, บังกลาเทศ, โบลิเวีย, ชิลี, คอสตาริกา, สาธารณรัฐโดมินิกัน, เอกวาดอร์, เอลซัลวาดอร์, จอร์เจีย, กัวเตมาลา, มอลโดวา, เนปาล, ปานามา, ปารากวัย, เปรู, แอฟริกาใต้, ทาจิกิสถาน, เติร์กเมนิสถาน, ยูเครน, เฮติ, ไนจีเรีย, นามิเบีย, บอตสวานา, บรูไน, ศรีลังกา, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, อิสราเอล, กานา, แกมเบีย, เลโซโท, มอริเชียส, เซเนกัล, เคนยา, แองโกลา, ตูนิเซีย, โมร็อกโก, อียิปต์, เซอร์เบีย, แอลเบเนีย
ไปยังเว็บไซต์

เลือกภูมิภาคที่ด้านล่างและระบบจะนำคุณไปยังช้อปปิ้งมอลล์

เลือกภูมิภาคที่ด้านล่างและระบบจะนำคุณไปยังแชนเนล อะโทมี่

เลือกภูมิภาคที่ด้านล่างและระบบจะนำคุณไปยังอะโทมี่ทิคเก็ต

เลือกภูมิภาคที่ด้านล่างและระบบจะนำคุณไปยัง YouTube

เลือกภูมิภาคที่ด้านล่างและระบบจะนำคุณไปยัง Facebook

เลือกภูมิภาคที่ด้านล่างและระบบจะนำคุณไปยัง Instagram

CLOSE