컨텐츠 바로가기 영역
주메뉴로 바로가기
본문으로 바로가기

Kurumsal Felsefe

YÖNETİM HEDEFLERİ Müşterilerin Başarısı, Dağıtım Merkezi, Öncü Şirket

 • Müşterilerin Başarısı
  Müşteriler, Atomy için bir araç değil, nihai bir amaçtır. Atomy’nin müşterilerimize yönelik düşünce yapısını en iyi şekilde “İnek mi besleyelim, bebek mi besleyelim?” felsefesi yansıtır. İnsanların ineği tercih etmesinin nedeni inekleri sevmeleri değil, süt elde etmek istemeleridir. Ancak bir ebeveyn bebeğine bakarken bunu bebeğin refahı için yapar ve karşılığında bir şey beklemez. Aynı şekilde, müşterilerimizi memnun etmenin ötesine geçerek onların kendi iyilikleri için başarılı olmalarına yardımcı olmayı umuyoruz. Onların, hem tüketici hem de işletme sahipleri olarak Atomy ile başarıya ulaşmalarını istiyoruz.
 • Dağıtım Merkezi
  Atomy, dünya çapında bir dağıtım merkezi yani bir dağıtım ağının merkezi birimi olmayı hedefler. Atomy, bu hedefe ulaşmak için dünya genelindeki üreticiler ve tüketiciler arasında doğrudan ve etkili bir bağlantı kurarak rekabet avantajı yaratmaktadır. Global Tedarik Global Satış (GSGS) stratejimiz, Mutlak Kalite Mutlak Fiyat standardımızı karşılayan yüksek kaliteli ürünler aramamıza ve bunları global olarak tüketicilere sunmamıza yardımcı olacaktır.
 • Öncü Şirket
  Atomy, bir Öncü Şirket, yani en iyinin en iyisi olmayı hedefliyor. "Dürüstlük ve İyilik En İyi Stratejidir" ifadesi kurumsal değerlerimizi tanımlayan bir felsefedir. Kaliteli ürünleri makul fiyatlarla sunan çalışanlarımızın her zaman üyelerimize karşı dürüst ve sadık olmalarını istiyor, vicdani ve ahlaki standartları esas alarak katma değer üretecek yaratıcı bireyler yetiştirmek için programlar geliştirmeye devam ediyoruz.

KURULUŞ İLKELERİ Var Olmak (Süreklilik), Hız, Denge

 • VAR OLMAK (SÜREKLİLİK)
  Var olmak (Süreklilik), her girişimin birinci hedefi olduğu gibi aynı zamanda en önemli sosyal sorumluluğudur. Atomy’nin çalışanları, üyeleri, müşterileri, ortakları ve hatta yerel toplulukları, canlı bir organizmanın parçaları gibi birbirine bağlıdır. Daha iyi bir dünya yaratma misyonumuzda herkese ihtiyaç vardır ve bu görevi yerine getirmek için Atomy var olmaya devam etmelidir. Maliyetleri azaltmaktan işletmenin var olma kapasitesini artırmaya kadar, kalıcı olmak için çok çaba sarf ediyoruz.
  • Maliyet Yönetimi
   • Ürün Maliyetinin Mutlak Yönetimi
   • Sıfır Borç Politikasına Dayalı İstikrarlı Finansal Yönetim
   • Boru Hattı Teorisine Dayalı Düşük Sabit Maliyet Düzeyi
  • Operasyon Yönetimi
   • Yönetimde Dürüstlük
   • İlkelere Uyma = Yönetim Sorunlarını Çözmenin Temel Değeri
  • İnsan Kaynakları Yönetimi
   • İK Yönetiminde Yaratıcılığı Teşvik Edin
 • HIZ
  Süreklilik her ne kadar şirketin en önemli önceliği olsa da, katma değer büyüme yoluyla elde edilebilir. Atomy’nin büyümesindeki en önemli faktör Hızdır, ancak Hız sadece ne kadar hızlı hareket ettiğimizle değil, hangi yönde hareket ettiğimizle de ilgilidir. Büyümemiz için Hızın önemli olduğunu söylediğimizde bu, doğru yöne hızlı bir şekilde ilerlememiz gerektiğini ifade eder.
  • Adaptasyon Hızı

   Endüstri 4.0, daha önceki tüm sanayi devrimlerine kıyasla toplum üzerinde çok daha büyük ve yaygın bir etkiye sahiptir. Atomy, son trendlere yanıt olarak hızlı değişim çağına ayak uydurmak için gerekli tüm önlemleri alacaktır.

  • Bilgi Hızı

   Doğru bilgiyi hızlı bir şekilde paylaşmak Atomy için son derece önemlidir. Ancak kişiden kişiye geçiş sırasında bilgiler değiştirilebilir. Atomy, doğru bilgiyi orijinal mesajı değiştirmeden aynı anda birden fazla noktaya aktarmayı amaçlamaktadır.

  • İş Büyüme Hızı

   Atomy, üyelerimizin işlerinin, çarpma kavramı temelinde katlanarak büyümesini beklemektedir. Başarı Sistemimiz hızlı iş büyümesini desteklemek için tasarlanmıştır. Atomy üyeleri sistemimizi anlayarak, tam anlamıyla uygularsa işlerinde tek başlarına olsalardı zorlanabilecekleri oranda bir büyüme yaşayabilirler.

 • DENGE
  Atomy, zenginliğin dengeli bir şekilde paylaşılmasıyla sosyal sorumluluğun gereklerini yerine getirmeye çalışmaktadır. Denge ve adaletin sınırlı kaynakların kullanımını optimize edeceğine ve herkes için daha fazla zenginliğe yol açacağına inandığımız için bu yaklaşımımız adalet kavramını da içerir. Atomy’nin değeri, yalnızca üyelerimiz tarafından değil aynı zamanda ortak şirketlerimiz, tüketicilerimiz ve daha genel anlamda toplum tarafından şirketle doğrudan ve dolaylı etkileşimler yoluyla yaratılır. Atomy, tüketicilerimiz için daha makul fiyatlarla daha kaliteli ürünler sunmak için çabalar ve elde edilen kârı onlara geri sunar. Ayrıca toplumun daha iyi hale gelmesi için birçok sosyal katkı faaliyetinde de yer alıyoruz. Kazançlarımızın adil ve dengeli dağıtımı, sadık müşteri tabanımızı güvence altına alır ve Atomy’nin sürdürülebilir büyümesini sağlar. Bu bakımdan Atomy’nin dağıtım yöntemi, yatırımın doğasına benzer.

YÖNETİM FELSEFESİ Hassas Yönetimli Küçük Ama Büyük Bir Şirket

 • Hassas Yönetimli Küçük Ama Büyük Bir Şirket
  Atomy “küçük ama büyük” bir şirket olmayı hedefliyor. Büyüklüğümüz veya zenginliğimiz ile değil, kurucu ilkemiz olan Sürekliliği yansıtan kaya gibi sağlam ve dayanıklı bir altyapının kurulmasıyla ilgileniyoruz. Gereksiz harcamaları ortadan kaldırmak ve ayrıntılara dikkat etmek için "hassas yönetime" ihtiyacımız var. "Büyük şirket" zihniyetimiz müşterileri büyük başarılar elde etmeye teşvik eder, çalışanların büyük mutluluklar hissetmesini sağlar ve bunları topluma büyük bir şekilde geri sunar.

ŞİRKET MOTTOLARI Ruha Değer Ver, Vizyon Yarat,
İnançlı Ol, Alçak Gönüllü Ol

 • Ruha Değer Ver
  İnsanlar en değerli varlıklardır ve asla bir amaca giden yol olarak görülmemelidir. İnsanlar nihai hedeftir ve bu şekilde ruha değer verilmelidir.
 • Vizyon Yarat
  Geleceği tahmin etmenin en doğru yolu geleceği kendimiz için planlamaktır. Bu inisiyatifi kendi düşüncelerimizle almalıyız, böylece kendi geleceğimizden sorumlu olabiliriz.
 • İnançlı Ol
  Görünür olan şeylere inanmak zor değildir, ancak bizim takip ettiğimiz inanış, göremediğimiz şeylere inanmaktır. Elle tutulup gözle görülemeyene olan bu gerçek inanç, istediğiniz geleceğe doğru harekete geçmeniz için size güç verecektir.
 • Alçak Gönüllü Ol
  Alçak gönüllülük en değerli erdemdir. Düşüncelerimiz göklere ulaşırken ayaklarımız yere basmaya devam etmelidir. Hedeflerimize ulaştıktan sonra bile mütevazı kalabilirsek başkalarının saygısını kazanırız.

ATOMY’NİN ÜÇ KURUMSAL KÜLTÜRÜ İlkeleri Gözetmek, Birlikte Büyümek, Paylaşmak

 • İlkeleri Gözetmek, Birlikte Büyümek, Paylaşmak
  Atomy, aşağıda belirtilen üç kurumsal kültüre bağlı kalarak bir öncü şirket olmaya çalışmaktadır: İlkeleri Gözetmek, Birlikte Büyümek ve Paylaşmak. Bu kurumsal kültürler birlikte Atomy’nin 100 yıllık bir şirket haline gelmesi için temel oluşturur.
  • İlkeleri Gözetme kültürü, Atomianlara toplumun tüm üyelerine fayda sağlayacak ilkelere bağlı kalma konusunda ilham verir.
  • Birlikte Büyüme kültürü üyelerin, tüketicilerin ve yerel toplulukların kazan-kazan ortaklıklarından yararlanmalarına yardımcı olur.
  • Paylaşma kültürü, başkalarıyla iletişim kurmanın ve onlara sevgi göstermenin bir yoludur.


TOP

ATOMY HUB

Lütfen kayıt bölgesini kontrol edin

  • Kore

  • 20 yaş veya üzeri Kore ulusal kimlik kartı sahipleri, Kore’de yaşayan yabancılar, yurt dışında yaşayan yabancılar (Hindistan, Hong Kong)
  • ABD

  • 18 yaş veya üzeri SSN (Sosyal Güvenlik Numarası) hamilleri
  • Japonya

  • 20 yaş veya üzeri Japon vatandaşları (Oturum Sahipleri), Japonya’da yaşayan yabancılar
  • Kanada

  • 18 yaş veya üzeri Kanada vatandaşları, Kanada’da daimi oturma izni olanlar
  • Tayvan

  • 18 yaş veya üzeri Tayvan vatandaşları, Tayvan’da yaşayan yabancılar
  • Singapur

  • 18 yaş veya üzeri Singapur vatandaşları, Singapur’da daimi oturma izni olanlar
  • Kamboçya

  • 18 yaş veya üzeri Kamboçya vatandaşları, Kamboçya’da yaşayan yabancılar, şirket
  • Filipinler

  • 18 yaş veya üzeri Filipin vatandaşları, Filipin’de daimi oturma izni olanlar, Özel Oturma İzni Emekli Vizesi (SRRV) hamilleri
  • Malezya

  • 18 yaş veya üzeri Malezya vatandaşları, Malezya’da daimi oturma izni olanlar
  • Meksika

  • 18 yaş veya üzeri CURP hamilleri, Yurt dışında yaşayan yabancılar (Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru, Guatemala, Şili, Bolivya)
  • Tayland

  • 20 yaş veya üzeri Tayland vatandaşları
  • Avustralya

  • 18 yaş veya üzeri Avustralya vatandaşları, daimi oturma izni sahipleri, Çalışma İzni Vizesi sahipleri (Çalışma Tatili Vizesi dahil)
  • Endonezya

  • 18 yaş veya üzeri Endonezya vatandaşları
  • Rusya

  • 18 yaş veya üzeri Rus vatandaşları (Oturma izni olanlar), Yurt dışında yaşayan yabancılar (Ukrayna, Beyaz Rusya)
  • Çin

  • Tüketici Üye: 22 yaş veya üzeri
   Bayi Üye: Çin’de yasal olarak kayıtlı limited şirketi, ortaklık, tek sahipli işletme veya bireysel işletme
  • Kolombiya

  • 18 yaş veya üzeri Kolombiya vatandaşları, Kolombiya’da daimi oturma izni olanlar
  • Hong Kong

  • 20 yaş veya üzeri Hong Kong kimlik kartı sahipleri
  • Hindistan

  • Hindistan vatandaşı olan sakinler, PAN Kartı sahipleri, 18 yaş veya üzeri, Maharashtra eyaleti: 18 yaş veya üzeri
  • Yeni Zelanda

  • 18 yaş veya üzeri Yeni Zelanda vatandaşları
  • Türkiye

  • 18 yaş ve üzeri, TC kimlik kartı sahibi, daimi ikametgah sahibi
  • Birleşik Krallık

  • 18 yaş veya üzeri Reino Unido vatandaşları (Oturum Sahipleri)
  • Kazakistan

  • 18 yaş veya üzeri Kazakistan vatandaşları
  • Kırgızistan

  • 18 yaş veya üzeri Kırgızistan vatandaşları
  • Brezilya

  • 18 yaş ve üzeri için CPF sahibi, kurumsal distribütör
  • Moğolistan

  • 18 yaş ve üzeri Moğol vatandaşları, Moğolistan'da yaşayan yabancılar
  • Özbekistan

  • 18 yaşından büyük Özbek vatandaşları
   Özbekistan'da B2 vizesi, E vizesi, INV vizesi veya oturma izni sahipleri
   Reklam oluşturma ve yükleme/yayınlama (Reklama ishlab chiqarish va joylashtirish)
  • Avrupa

  • 18 yaş veya üzeri AB veya EFTA vatandaşları (Oturum Sahipleri)
  • Global Üyelik

  • Arjantin, Ermenistan, Azerbaycan, Bangladeş, Bolivya, Şili, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, El Salvador, Gürcistan, Guatemala, Moldova, Nepal, Panama, Paraguay, Peru, Güney Afrika, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna, Haiti, Nijerya, Namibya, Botsvana, Brunei, Sri Lanka, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Gana, Gambiya, Lesoto, Mauritius, Senegal, Kenya, Angola, Tunus, Fas, Mısır, Sırbistan, Arnavutluk
Web sitesine gidin

각 법인 AZA Mall 안내입니다.
법인을 선택하시면, 해당 AZA Mall로 이동됩니다.

Instagram’a yönlendirilmek üzere aşağıdan bölgeyi seçin.

CLOSE