ATOMY

Mongolia
Atomy Global MEMBER GUIDE Гишүүнээр бүртгүүлэх
Мөрөөдөл биелдэг газар бол Атоми.
Scroll down
Олон улсад Атомиг сонирхогчид нэмэгдсээр байна.
Одоо
Дэлхий даяар
9985944
гишүүнтэй байна.

Олон улсын Атоми гишүүдийн түгээлтийн газрын зураг

HQ
Asia-Pacific
Europe
North America
Central & South America
Гишүүнчлэлийн өргөдлийн үйл явц
Check Point
Атоми бүсийн оффисгүй бүсүүдэд, Та олон улсын гишүүнээр бүртгүүлж болно.
 • Step 03

  Вэбсайт дээрх мэдээллээ бөглөнө.

  Хувийн мэдээллээ бөглөж, ивээн тэтгэгчээ сонгоно.
  USER GUIDE
 • Step 04

  Таны вэбсайт дээрх гишүүнчлэл хийгдэж дууссан.

  USER GUIDE
Step 05

Өргөдлийн маягтыг илгээж,
баталгаажуулсны дараа та бүтээгдэхүүнийг худалдан авах боломжтой.

USER GUIDE
Бүсийн оффис тус бүрийн гишүүнчлэийн зааварчилгаа
Солонгос
20 ба түүнээс дээш настай
Солонгосын иргэний үнэмлэх эзэмшигчид
Солонгост амьдардаг гадаадын иргэд
Шаардлагатай бичиг баримтууд

Вэбсайт : Солонгосын оршин суугчийн бүртгэлийн дугаар, Банкны дансны дугаар
Шуудан : Гишүүнчлэлийн өргөдлийн маягт, Иргэний үнэмлэх, банкны дансны хуулбарууд

Хамааралтай
Төрийн албан хаагч, Их сургуулийн профессорууд, Коллежийн оюунтууд, Корпорациуд
АНУ
18 ба түүнээс дээш настай
SSN (Нийгмийн даатгалын дугаар) эзэмшигчид
Шаардлагатай бичиг баримтууд[Борлуулалтын урамшуулалт төлөхөд]

W-9 маягт: US IRS (Дотоод орлогын үйлчилгээ), Шууд гүйлгээний маягт

Япон
20 ба түүнээс дээш настай
Японы иргэд (оршин суугчид)
Японд амьдардаг гадаадын иргэд
Шаардлагатай бичиг баримтууд

Гишүүнчлэлийн гэрээ, Иргэний үнэмлэх, банкны дансны хуулбарууд

Хамааралтай
Оюутнууд, Төрийн албан хаагч, корпораци
Канад
18 ба түүнээс дээш настай
Канадын иргэд
Канадын байнгын оршин суугчид
Шаардлагатай бичиг баримтууд[Борлуулалтын урамшуулалт төлөхөд]

SIN-ийн сүүллийн 3 тоо, Банкны дансны мэдээлэл

Тайвань
20 ба түүнээс дээш настай
Тайванийн иргэд
Тайваньд амьдардаг гадаадын иргэд
Шаардлагатай бичиг баримтууд

Гишүүнчлэлийн өргөдлийн маягт (борлуулалтын), Иргэний үнэмлэх, банкны дансны хуулбарууд

Сингапур
18 ба түүнээс дээш настай
Сингапурын иргэд
Сингапурын байнгын оршин суугчид
Шаардлагатай бичиг баримтууд

Гишүүнчлэлийн өргөдлийн маягт, Иргэний үнэмлэх, банкны дансны хуулбарууд

Хамааралтай
Оюутнууд, Төрийн албан хаагч, Цэргүүд
Камбож
18 ба түүнээс дээш настай
Камбожийн иргэд
Камбожид амьдардаг гадаадын иргэд
Корпорациуд
Шаардлагатай бичиг баримтууд

Гишүүнчлэлийн өргөдлийн маягт, Иргэний үнэмлэх, банкны дансны хуулбарууд

Хамааралтай
Төрийн албан хаагч
Филиппин
18 ба түүнээс дээш настай
Филиппиний иргэд
Филиппиний байнгын оршин суугчид
Тусгай оршин суугчийн тэтгэвэр авагчийн виз (SRRV) эзэмшигчид
Шаардлагатай бичиг баримтууд[Борлуулалтын урамшуулалт төлөхөд]

TIN карт эзэмшигчид: Гишүүнчлэлийн өргөдлийн маягт
TIN бус карт эзэмшигчид: Гишүүнчлэлийн өргөдлийн маягт, TIN үнэмлэх эсвэл баталгаажуулах хуудас (BIR-с олгосон)
TIN баталгаажуулсны дараа банкны дансны дугаарыг бөглөнө

Малайз
18 ба түүнээс дээш настай
Малайзын иргэд
Малайзын байнгын оршин суугчид
Шаардлагатай бичиг баримтууд

Гишүүнчлэлийн өргөдлийн маягт, Иргэний үнэмлэх, банкны дансны хуулбарууд

Мексик
18 ба түүнээс дээш настай
CURP эзэмшигчид
Шаардлагатай бичиг баримтууд

RFC (татварын хувийн дугаар), Банкны дансны дугаар

Тайланд
20 ба түүнээс дээш настай
Тайландын иргэд
Шаардлагатай бичиг баримтууд

Гишүүнчлэлийн өргөдлийн маягт, Иргэний үнэмлэхний хуулбар (гарын үсэгтэй), Банкны дансны дугаар

Бүртгүүлэх боломжгүй
Гадаадын иргэд
Австрали
18 ба түүнээс дээш настай
Австралийн иргэд, байнгын оршин суугчид
Ажлын зөвшөөрөлтэй виз эзэмшигчид
Үүнд Working Holiday виз багтана
Шаардлагатай бичиг баримтууд[Борлуулалтын урамшуулалт төлөхөд]

ABN (Австралийн бизнесийн дугаар) эсвэл паспорт
Банкны дансны мэдээлэл

Индонез
18 ба түүнээс дээш настай
Индонезийн иргэд
Шаардлагатай бичиг баримтууд

Гишүүнчлэлийн өргөдлийн маягт, Үнэмлэхний хуулбар, Банкны дансны гэрчилгээ

Орос
18 ба түүнээс дээш настай
Оросын иргэд (оршин суугчид)
Беларусын иргэн
Гадаадад оршин суудаг гадаадын иргэд
Шаардлагатай бичиг баримтууд

Гишүүнчлэлийн өргөдлийн маягт, Паспорт, Татвар төлөгчийн дугаар, Байгууллагын регистрийн дугаар, Банкны холбоосын дугаар

Хятад

1.Хэрэглэгч гишүүд
22 ба түүнээс дээш настай

2. Дилер гишүүн
Хятадад хуулийн дагуу бүртгэгдсэн хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани, пүүс, нэг эзний өмчтэй үйлдвэрийн газар эсвэл хувийн бизнес эрхлэгч

Шаардлагатай бичиг баримтууд

Хэрэглэгч Гишүүд: Хятадын хоёр дахь үеийн оршин суугчдын бүртгэлийн карт (гадаадын иргэд (Тайван/Хонконг/Макау орно) урт хугацааны оршин суух үнэмлэх эсвэл зөвшөөрөл шаардлагатай), Гар утсаар баталгаажуулах

Дилер гишүүн: Гишүүнчлэлийн өргөдлийн маягт, Компанийн лиценз, Банкны дансны мэдээлэл

Бүртгүүлэх боломжгүй (Дилер гишүүн)
Оюутнууд, Багш нар, Эмнэлгийн ажилтан, Төрийн албан хаагч, Цэргүүд, Гадаадын иргэд
Колумб
18 ба түүнээс дээш настай
Cédula эзэмшигч
Шаардлагатай бичиг баримтууд

*борлуулалтын урамшуулал хүлээн авсны дараа
ID-ний хуулбар (Cédula), Баталгаажуулах кодтой RUT, Банкны дансны гэрчилгээ

Хонконг
18 ба түүнээс дээш настай
Хонконгийн ID үнэмлэхтэй байх
Шаардлагатай бичиг баримтууд

Хонконгийн ID үнэмлэхийн хуулбар
*борлуулалтын урамшуулал хүлээн авсны дараа
Банкны дансны гэрчилгээ, Банкны дансны дугаар

Энэтхэг
18 ба түүнээс дээш настай (Махараштра муж: 20 ба түүнээс дээш настай)
Энэтхэгийн иргэд (оршин суугчид)
Шаардлагатай бичиг баримтууд

PAN картаар таниулах
Дараах бичиг баримтуудын аль нэг хуулбараар хаяг нотлох: Аадхаар, паспорт, сонгогчийн үнэмлэх, жолооны үнэмлэх

Шинэ Зеланд
18 ба түүнээс дээш настай
Шинэ Зеландын оршин суугчид
Шаардлагатай бичиг баримтууд

*борлуулалтын урамшуулал хүлээн авсны дараа
Жолооны үнэмлэх, NZBN(Шинэ Зеландын бизнесийн дугаар), Банкны хуулга

Турк
18 ба түүнээс дээш настай
Туркийн ID карт эзэмшигчид, байнгын оршин суугчид
Шаардлагатай бичиг баримтууд

*борлуулалтын урамшуулал хүлээн авсны дараа
Банкны нэр, IBAN дугаар

Их Британи
18 ба түүнээс дээш настай
Их Британи болон Европын оршин суугчид
Шаардлагатай бичиг баримтууд

*борлуулалтын урамшуулал хүлээн авсны дараа
Жолооны үнэмлэх, Үндэсний даатгалын дугаар (NI) эсвэл TIN Банкны хуулга

Казахстан
18 ба түүнээс дээш настай
Казахстаны оршин суугчид
Шаардлагатай бичиг баримтууд

*Дистрибьютерээр элссэний дараа
Казахстан Бизнесийн тусгай зөвшөөрөл, Иргэний үнэмлэхний хуулбар(удостоверение личности), Individual Identity Number (ИИН), Банкны хуулга

Киргиз
18 ба түүнээс дээш настай
Киргизийн оршин суугчид
Шаардлагатай бичиг баримтууд

*Дистрибьютерээр элссэний дараа
Иргэний үнэмлэхний хуулбар(удостоверение личности), Байгууллагын регистрийн дугаар, Банкны хуулга, Гарын үсэг зурсан гэрээний хуулбар

Бразил
18 ба түүнээс дээш настай
CPF эзэмшигчид
CPF дугаар
Банкны данс эсвэл цахим түрийвч (Carteira дижитал)
Корпорациуд
Бүртгүүлэх боломжгүй
Бразилд амьдардаг гадаадын иргэд (CPF-ийн эзэмшигч бус)
Монгол
18 ба түүнээс дээш настай, Монгол улсад оршин суудаг гадаадын иргэн
Шаардлагатай бичиг баримтууд

Дистрибьютер: Үнэмлэхний хуулбар, Бизнесийн тусгай зөвшөөрлийн хуулбар, Банкны тодорхойлолт, B1, B2, B3 виз (гадаадын иргэд), B2B гэрээ
Хэрэглэгч: Үнэмлэхний хуулбар

Узбекстан
Узбекистан улсын харьяалалтай, 18-с дээш насны иргэд
Хэрэглэгч гишүүн: Бичиг баримт шаардахгүй
Шаардлагатай бичиг баримтууд

Ажиллах эрхтэй визтэй (B2, E, INV) гадаад иргэд, Аж Ахуйн нэгжийн гэрчилгээ (Реклам, зар сурталчилгаа бэлдэх, нийтлэх), Иргэний үнэмлэх, Банкны дансны гэрчилгээ

Бүртгүүлэх боломжгүй
Төрийн албан хаагч
Европ
18 буюу түүнээс дээш настай ЕХ эсвэл EFTA иргэд
Хэрэглэгч гишүүн: Бичиг баримт шаардахгүй
Шаардлагатай бичиг баримтууд

Банкны дансны гэрчилгээ, Татвар төлөгчийн дугаар, виз (гадаадын иргэд),
Европын холбооны улсуудад оршин суух зөвшөөрөл, Үндэсний виз (D), Хувиараа ажил эрхлэгчийн виз, Хөрөнгө оруулагчийн Алтан виз, Гэр бүлийн виз

 • Баталгаажуулах баримт бичгийг вэб сайтад гар утсаар байршуулах
 • Бүсийн оффис руу баталгаажуулах баримт бичгийг шуудангаар илгээх
 • Ямар ч бичиг баримт шаардлагагүй, вэбсайт дээр ID дугаар баталгаажуулна
 • гадаадын оршин суугчдын гишүүнчлэлийг хүлээн зөвшөөрдөг бүсийн оффисууд
 • Гишүүнчлэлийн насны хязгаар