ATOMY

Mongolia
Atomy Global MEMBER GUIDE Боловсролын төв
Атоми, таны мөрөөдөл биелэх газар
Scroll down
Атоми олон улсын төв үргэлж нээлттэй
Олон улсын төвүүд
4978
төв

세계지도로 보는 애터미 회원 분포도

애터미 법인별 교육센터 현황 및 위치정보

Kazakhstan

Казахстан

166

Uzbekistan

Узбекистан

78

HQ
Asia-Pacific
Europe
North America
Central & South America
Атоми төвтэй хамт амжилтаа босгоорой!
 • Атоми
  сургалтын төв гэж юу вэ?

  Энэ нь салбарын танилын сүлжээг болон боловсролыг дэмжих зорилго бүхий мэргэшсэн төвийн менежер удирдан ажилуулдаг сургалтын төв юм.

  Атоми сургалтын төв гэж юу вэ?

  Энэ нь салбарын танилын сүлжээг болон боловсролыг дэмжих зорилго бүхий мэргэшсэн төвийн менежер удирдан ажилуулдаг сургалтын төв юм.

 • Боловсролын урамшуулал
  (Төвийн урамшуулал) гэж юу вэ?

  Боловсролын урамшуулал (Төвийн урамшуулал) гэж юу вэ?

  Төвийн менежерт бүртгэсэн гишүүдийн борлуулалтын PV онооны 6%-ийг төлдөг.

  Төвийн менежерт бүртгэсэн гишүүдийн борлуулалтын PV онооны 6%-ийг төлдөг.

  Төвийн менежер нь сургалтын төвийг компаниас тогтоосон журмын дагуу ажиллуулах ёстой.

  Төвийн менежер нь сургалтын төвийг компаниас тогтоосон журмын дагуу ажиллуулах ёстой.

Атоми сургалтын төвийг нээх журам
Step 1 Төвийн менежерт өргөдөл гаргагчийн ур чадвар

Гэмт хэрэг үйлдсэн бүртгэлтэй, иргэний болон эрүүгийн шүүхийн үйл явцад холбогдсон, бусад сүлжээний маркетингийн бизнесийн гишүүн, эсвэл сүүлийн нэг жилийн хугацаанд сахилгын шийтгэл авч саатуулагдсан хүмүүс өргөдөл гаргах боломжгүй.
 • Step 1-2

  Солонгос

  • 1. Сүүлийн нэг жилийн хугацаанд 12-с доошгүй удаа Sales мастер цол хүртсэн амжилттай байх
   2. Сүүлийн 6 сарын дотор Auto sales мастерын семинарт оролцсон байх
   3. 2-оос багагүй тодорхойлолт болон зөвшөөрлийг Роял лидерүүдийн клубын гишүүд болон дээд цолтой мастер гишүүдээс авах (төвийн менежерийг оролцуулан)
  MEMBER GUIDE

  АНУ

  • 1. Сүүлийн нэг жилийн хугацаанд 3-с доошгүй удаа sales мастер цол хүртсэн амжилттай байх
   2. Сүүлийн нэг жилийн хугацаанд One day семинарт 4-с доошгүй удаа, Амжилтын академид 2-с доошгүй удаа хамрагдсан байх
  MEMBER GUIDE

  Япон

  • 1. Sales мастерын цолыг 3 сар дараалан хамгаалсан Diamond мастер дээд цолонд хүрсэн амжилттай байх
   2. One day семинарт 10-с доошгүй удаа, Амжилтын академид 3-с доошгүй удаа хамрагдсан байх
  MEMBER GUIDE

  Канад

  • 1. Олон улсын Auto Sales мастер Мастерын клубын гишүүн (Олон улсын Auto sales мастерын клубын дэлгэрэнгүй мэдээллийг өргөдлийн маягтаас харна уу)
  MEMBER GUIDE

  Тайвань

  • 1. Сүүлийн нэг жилийн хугацаанд 10-с доошгүй удаа Sales мастер цол хүртсэн амжилттай байх
   2. Сүүлийн нэг жилийн хугацаанд Амжилтын академид 10-с доошгүй удаа хамрагдсан байх
   3. Роял лидерүүдийн клубын гишүүний гарын үсэг шаардлагатай
  MEMBER GUIDE

  Сингапур

  • 1. Сүүлийн 3 сарын хугацаанд 3-с доошгүй удаа sales мастер болон түүнээс дээш цол хүртсэн амжилттай байх
   2. Лидерүүдийн клубын гишүүний зөвшөөрөл шаардлагатай
  MEMBER GUIDE

  Камбож

  • 1. Хамгийн багадаа нэг удаа sales мастер цол хүртсэн амжилттай байх
   2. * Семинар болон бүтээгдэхүүн худалдан авахад зориулсан бараа хүлээн авах төвийг (Атомигийн шууд удирдлагад байна) ажилуулах.
   (Харъяа төвөөс үл хамааран бүх гишүүдэд ашиглах боломжтой)
  MEMBER GUIDE

  Филиппин

  • 1. Сүүлийн 3 сарын хугацаанд 3-с доошгүй удаа sales мастерын дээд цол хүртсэн амжилттай байх
   2. Сүүлийн 3 сарын хугацаанд one day семинарт 2-с доошгүй удаа, Амжилтын академид 2-с доошгүй удаа хамрагдсан байх
  MEMBER GUIDE

  Малайз

  • 1. Сүүлийн 6 сарын хугацаанд 5-с доошгүй удаа sales мастер цол хүртсэн амжилттай байх
   2. Сүүлийн 6 сарын хугацаанд one day семинарт 4-с доошгүй удаа, Амжилтын академид 4-с доошгүй удаа хамрагдсан байх
  MEMBER GUIDE

  Мексик

  • 1. Сүүлийн 12 сарын хугацаанд 1-с доошгүй удаа sales мастер цол хүртсэн амжилттай байх
   2. Атоми Мексик семинарт (Амжилтын академи эсвэл one day семинар) 3-с доошгүй удаа хамрагдсан байх
   3. * Семинар болон бүтээгдэхүүн худалдан авахад зориулсан бараа хүлээн авах төвийг (Атомигийн шууд удирдлагад байна) ажилуулах.
   (Харъяа төвөөс үл хамааран бүх гишүүдэд ашиглах боломжтой)
  MEMBER GUIDE

  Тайланд

  • 1. Өргөдөл гаргагч нь Тайланд байх ёстой
   2. Сүүлийн 12 сарын хугацаанд 6-с доошгүй удаа sales мастер цол хүртсэн амжилттай байх
   3. One day семинарт 6-с доошгүй удаа, Амжилтын академид 6-с доошгүй удаа хамрагдсан байх
  MEMBER GUIDE

  Австрали

  • 1. Сүүлийн 6 сарын хугацаанд 3-с доошгүй удаа sales мастер цол хүртсэн амжилттай байх
   2. Сүүлийн 12 сарын хугацаанд нэг өдрийн семинарт 3-с доошгүй удаа, Амжилтын академид нэгээс доошгүй удаа хамрагдсан байх
   3. Хамгийн багадаа 1 тодорхойлолтыг Роял мастеруудаас (эсвэл түүнээс дээш) авах
  MEMBER GUIDE

  Индонез

  • 1. Өргөдөл гаргахаас өмнө өнгөрсөн 1 жилийн хугацаанд 3 удаа sales мастер буюу түүнээс дээш цолонд хүрсэн амжилттай байх
   2. Роял мастер буюу дээд цолтнуудаас авсан спонсорын захидал
  MEMBER GUIDE

  Орос

  • 1. Өргөдөл гаргагчийн хувийн PV 700,000 ба түүнээс дээш байх ёстой
   2. Сүүлийн 6 сарын хугацаанд 3-с доошгүй удаа sales мастер цол хүртсэн амжилттай байх
  MEMBER GUIDE

  Хятад

  • *Урьдчилан зөвшөөрсөн үйлчилгээний төв

   1. 22 ба түүнээс дээш насны Хятадын иргэн (Хонконг, Макао, Тайвань зэрэг гадаадын иргэн өргөдөл гаргах боломжгүй)
   2. Компаниас албан ёсоор зөвшөөрөл өгсөн дилер гишүүд
   3. Сүүлийн 12 сарын хугацаанд 12-с доошгүй удаа sales мастер цол хүртсэн амжилттай байх
   4. Роял лидерүүдийн клубын гишүүнээс тодорхойлолт болон баталгааны бичиг авах шаардлагатай
  MEMBER GUIDE

  Колумб

  • 1. Нэг жилийн дотор хамгийн багадаа sales мастер болсон байх.
   2. Гишүүн one day семинар эсвэл Амжилтын академид 3 ба түүнээс дээш удаа оролцсон байх ёстой.
  MEMBER GUIDE

  Хонконг

  • 1. Нэгээс дээш жилийн хугацаатай гишүүнчлэл
   2. Дистрибьютер гишүүн
   3. Сүүлийн 6 сарын хугацаанд 6-с доошгүй удаа sales мастер цол хүртсэн амжилттай байх
   4. Хилийн чанад дахь лидерүүдийн клубын гишүүнээс авсан тодорхойлолт
  MEMBER GUIDE

  Энэтхэг

  • 1. Сүүлийн 6 сарын хугацаанд 3-с доошгүй удаа sales мастер цол хүртсэн амжилттай байх
   2. Сүүлийн 6 сарын хугацаанд one day семинарт 5-с доошгүй удаа, Амжилтын академид 2-с доошгүй удаа хамрагдсан байх
   3. Сүүлийн 6 сарын хугацаанд сургалтын төвийн бүх уулзалт, төвийн лидерүүдийн семинарт оролцсон байх
   4. Роял лидерүүдийн клубын гишүүдээс тодорхойлолт авах шаардлагатай
  MEMBER GUIDE

  Шинэ Зеланд

  • 1. Өргөдөл гаргахаас өмнө сүүлийн 6 сарын хугацаанд 3 sales Мастерын буюу түүнээс өндөр цолонд хүрсэн байх
   2. Өнгөрсөн жил 3-с доошгүй удаа one day семинарт, 2-ээс олон удаа Амжилтын академид оролцсон хүмүүс
  MEMBER GUIDE

  Турк

  • 1. Сүүлийн 6 сарын хугацаанд 3-с доошгүй удаа sales мастер цол хүртсэн амжилттай байх
   2. Сүүлийн 12 сарын хугацаанд one day семинарт 4-с доошгүй удаа, Амжилтын академид 4-с доошгүй удаа хамрагдсан байх
   3. Sharon Rose мастер буюу дээд цолтнуудаас авсан спонсорын захидал
  MEMBER GUIDE

  Их Британи

  • 1. Сүүлийн 12 сарын хугацаанд хамгийн багадаа 5 сая буюу түүнээс дээш PV оноо (Хувийн PV оноо 700,000 ба түүнээс дээш, Группийн PV 4.3 сая ба түүнээс дээш)
   2. Сүүлийн 6 сарын хугацаанд one day семинарт 2-с доошгүй удаа эсвэл Амжилтын академид 1 удаа хамрагдсан байх.
   3. Diamond мастер буюу дээд цолтнуудаас авсан тодорхойлолт
  MEMBER GUIDE

  Казахстан

  • 1. Төв нээгдсэний дараа 6 сарын дотор 3-с багагүй удаа sales мастер цолонд хүрсэн амжилттай байх
  MEMBER GUIDE

  Киргиз

  • 1. Өргөдөл гаргагчийн хувийн PV 700,000 ба түүнээс дээш байх ёстой
   2. Төв нээгдсэний дараа 6 сарын дотор 3-с багагүй удаа sales мастер цолонд хүрсэн амжилттай байх
  MEMBER GUIDE

  Бразил

  • 1. CNPJ эзэмшигч
   2. Атоми семинарт 3 удаа оролцсон байх
   3. Sharon Rose буюу түүнээс дээш цолтой гишүүнээс авсан тодорхойлолт
   4. Төв нээгдсэний дараа 6 сарын дотор 3-с багагүй удаа sales мастер цолонд хүрсэн амжилттай байх
  MEMBER GUIDE

  Монгол

  • 1. 3-с багагүй удаа sales мастер цолонд хүрсэн амжилттай байх
   2. Компанийн лиценз
   3. Роял клубын лидерээс авсан тодорхойлолт
  MEMBER GUIDE

  Узбекстан

  • 1. Хамгийн багадаа нэг удаа Сейлс мастер цол хамгаалсан байх
   2. Рояал лидер клубын гишүүний тодорхойлолт
  MEMBER GUIDE

  Европ

  • 1. Сүүлийн 6 сарын хугацаанд 1-с доошгүй удаа sales мастер цол хүртсэн амжилттай байх
   2. Сүүлийн 6 сарын хугацаанд one day семинарт 3-с доошгүй удаа, Амжилтын академид 1-с доошгүй удаа хамрагдсан байх
   3. Diamond мастер буюу дээд цолтнуудаас авсан тодорхойлолт
  MEMBER GUIDE
Step 2 Төвийн байгууламжийн нөхцөл

Төв нь боловсрол олгох зориулалтаар ашиглах харилцаа холбооны төхөөрөмж, бичиг хэрэгслээр хангагдсан байна, худалдааны төв, орон сууцны хороололд (нийтийн байр, орон сууц гэх мэт орон сууцны зориулалттай байгууламжууд) байршилтай байх болон бусад аж ахуйн нэгжтэй нийлж байгууламжийг ашиглах нь хориотой.
Бүсийн оффисууд гадна орчныг харгалзан шийддэг. Компанийн зөвшөөрөл авахаас өмнө төвийн байгууламжийг урьдчилан бэлтгэхийг хориглоно.
 • Step 2-2

  Солонгос

  • 1. Оффисын хамгийн бага хэмжээ: 60м2
  MEMBER GUIDE

  АНУ

  • 1. Оффисын хамгийн бага хэмжээ: 500 фут2
   2. Оффисын хамгийн бага багтаамж: 15 хүн
   3. Одоо ажиллаж байгаа төвүүдээс 20 милийн радиус дотор нээхийг зөвшөөрөхгүй.
  MEMBER GUIDE

  Япон

  • 1. Төвийн байгууламжийг хүрээлэн буй орчныг харгалзан үнэлнэ.
  MEMBER GUIDE

  Канад

  • 1. Гэрээг эцэслэхээс өмнө зөвлөгөө авч, Атоми Канада Инк.-р батлуулсан байна
  MEMBER GUIDE

  Тайвань

  • 1. Төвийн байгууламжийн хүрээлэн буй орчныг харгалзан үнэлнэ.
  MEMBER GUIDE

  Сингапур

  • 1. Оффисын хамгийн бага багтаамж: 20 хүн
   2. Оффисын хэмжээ:80~300m2
   3. Замын хажуугийн нэгдүгээр давхарыг хориглоно (борлуулах цэг гэж буруу ойлгогдож болно)
  MEMBER GUIDE

  Камбож

  • 1. Төвийн байгууламжийг хүрээлэн буй орчныг харгалзан үнэлнэ.
  MEMBER GUIDE

  Филиппин

  • 1. Оффисын хэмжээ: 80 ~ 180м2
   2. Одоо ажиллаж байгаа төвүүдээс 20 км-ийн радиус дотор нээхийг зөвшөөрөхгүй.
   3. Замын хажуугийн нэгдүгээр давхарыг хориглоно (борлуулах цэг гэж буруу ойлгогдож болно)
  MEMBER GUIDE

  Малайз

  • 1. Оффисын хамгийн бага хэмжээ: 800~3000 фут2
   2. Замын хажуугийн нэгдүгээр давхарыг хориглоно (борлуулах цэг гэж буруу ойлгогдож болно)
  MEMBER GUIDE

  Мексик

  • 1. Оффисын хамгийн бага багтаамж: 15 хүн
   2. Оффисын хамгийн бага хэмжээ: 50м2
  MEMBER GUIDE

  Тайланд

  • 1. Оффисын хэмжээ:50~300м2
   2. Одоо ажиллаж байгаа төвүүдээс 1км-ийн радиус дотор нээхийг зөвшөөрөхгүй.
  MEMBER GUIDE

  Австрали

  • 1. Оффисын хамгийн бага хэмжээ: 40м2
   2. Одоо ажиллаж байгаа төвүүдээс 2 км-ийн радиус дотор шинэ төв нээхийг зөвшөөрөхгүй
   3. Замын хажуугийн нэгдүгээр давхарыг хориглоно (борлуулах цэг гэж буруу ойлгогдож болно)
  MEMBER GUIDE

  Индонез

  • 1. Оффисын хамгийн бага хэмжээ: 60м2
   2. Одоо ажиллаж байгаа төвүүдээс 1 км-ийн радиус дотор нээхийг зөвшөөрөхгүй (Хамгийн ойрын төвөөс машинаар явах зай Google газрын зургийн хэмжилт дээр үндэслэн хамгийн багадаа 1 км зайтай байх ёстой)
   3. Таван метрополис хотууд дах (Жакарта, Сурабая, Медан, Бандунг, Макасар) төвүүдийг хоёрдугаар давхарт нээвэл зохино
   4. Замын хажуугийн нэгдүгээр давхарыг хориглоно (борлуулах цэг гэж буруу ойлгогдож болно)
  MEMBER GUIDE

  Орос

  • 1. Оффисын хамгийн бага хэмжээ: 40м²
   2. Одоо ажиллаж байгаа төвүүдээс 1 км-ийн радиус дотор нээхийг зөвшөөрөхгүй
  MEMBER GUIDE

  Колумб

  • 1. Оффисын хамгийн бага хэмжээ: 50м²
   2. Оффисын хамгийн бага багтаамж: 15 хүн
  MEMBER GUIDE

  Хятад

  • 1. Оффисын хэмжээ:50м² ~500м²
   2. Оффисын хамгийн бага багтаамж: 20 хүн
   3. Одоо ажиллаж байгаа төвүүдээс 1 км-ийн радиус дотор нээхийг зөвшөөрөхгүй
  MEMBER GUIDE

  Хонконг

  • 1. Оффисын хамгийн бага багтаамж: 20 хүн
  MEMBER GUIDE

  Энэтхэг

  • 1. Оффисын хамгийн бага багтаамж: 20 хүн
   2. Оффисын хамгийн бага хэмжээ: 74.32м² (800фут²)
   3. Одоо ажиллаж байгаа төвүүдээс 0.5 км-ийн радиус дотор нээхийг зөвшөөрөхгүй
   4. Замын хажуугийн нэгдүгээр давхарыг хориглоно (борлуулах цэг гэж буруу ойлгогдож болно)
  MEMBER GUIDE

  Шинэ Зеланд

  • 1. Төвийн байгууламжийг хүрээлэн буй орчныг харгалзан үнэлнэ.
   2. Оффисын хамгийн бага багтаамж: 15 хүн
   3. Төв нь компьютер, проектор, зурагт, принтер, тавилга гэх мэт зохих тоног төхөөрөмжтэй байх ёстой.)
  MEMBER GUIDE

  Турк

  • 1. Оффисын хамгийн бага хэмжээ: 75м²
   2. Төв нь орон сууц эсвэл худалдааны төв дотор байрлах ёсгүй.
  MEMBER GUIDE

  Их Британи

  • 1. Оффисын хамгийн бага багтаамж: 15 хүн
   2. Оффисын хамгийн бага хэмжээ: 400кв.фут.
  MEMBER GUIDE

  Казахстан

  • 1. Оффисын хамгийн бага хэмжээ: 40м²
  MEMBER GUIDE

  Киргиз

  • 1. Оффисын хамгийн бага хэмжээ: 40м²
   2. Нийтийн тээвэртэй хэсэг
   3. Бусад төвүүдийг 1 км-ийн дотор нээх боломжгүй
  MEMBER GUIDE

  Бразил

  • 1. Оффисын хамгийн бага хэмжээ: 50м²
   2. Оффисын хамгийн бага багтаамж: 15 хүн
   3. Бусад төвүүдийг 1 км-ийн дотор нээх боломжгүй
  MEMBER GUIDE

  Монгол

  • 1. Оффисын хамгийн бага хэмжээ: 67м²
   2. Оффисын хамгийн бага багтаамж: 15 хүн
   3. Сургалтын төвийг зах, худалдааны төв, орон сууцны зориулалттай байршилд нээхийг хориглоно.
   4. Улаанбаатар хотод аль ч байрлалд 1-р давхарт Төвийн үйл ажиллагаа явуулах хориотой.
  MEMBER GUIDE

  Узбекстан

  • 1. Төвийн талбай: 60м2 буюу түүнээс дээш
   2. 20 буюу түүнээс дээш хүн багтаах зай талбайтай байх
  MEMBER GUIDE

  Европ

  • 1. Оффисын хамгийн бага багтаамж: 15 хүн
   2. Оффисын хамгийн бага хэмжээ: 400кв.фут.
  MEMBER GUIDE
 • Step 4

  Төв нээх зөвшөөрөл

  • Ур чадварыг баримт бичиг бүрдүүлэлт болон ярилцлага дээр үндэслэн шалгаруулна
  • Хүсэлт гаргаснаас хойш ажлын 10 хоногт хариу ирнэ
  • Төвийн зар, мэдээллийг сар бүр цахим хуудсаар шинэчилж танилцуулдаг

  Шалгаруулах үйл явц, стандартууд нь бүс нутгийн оффис бүрээс хамаарч өөр өөр байж болно.

 • Step 5

  Төвийн үйл ажиллагаа

  • Гишүүдэд зориулсан сургалтыг Атоми төвийн дүрмийн дагуу зохион байгуулдаг
  • Сургалтын төвийн төлбөрийг сард хоёр удаа төлдөг
  • Энэ төвд болон өөр бусад вэбсайтууд дээр Атоми бүтээгдэхүүн борлуулахыг хориглоно

  Атоми танд амжилт хүсэж байна