ATOMY

Vietnamese
Atomy Global MEMBER GUIDE Trung tâm đào tạo
Atomy, nơi mà những kẻ mơ mộng có thể đạt được ước mơ của mình
Scroll down
Trung tâm Toàn cầu Atomy luôn mở cửa
Trung tâm toàn cầu
4978
trung tâm

세계지도로 보는 애터미 회원 분포도

Thông tin vị trí và tình trạng trung tâm đào tạo theo chi nhánh

HQ
Asia-Pacific
Europe
North America
Central & South America
Tham gia Trung tâm Atomy và thành công!
 • Trung tâm đào tạo
  Toàn cầu Atomy là gì?

  Là trung tâm đào tạo do trưởng trung tâm trực tiếp điều hành nhằm mục đích đào tạo và trao đổi các thành viên.

  Trung tâm đào tạo Toàn cầu Atomy là gì?

  Là trung tâm đào tạo do trưởng trung tâm trực tiếp điều hành nhằm mục đích đào tạo và trao đổi các thành viên.

 • Hoa hồng
  đào tạo là gì?

  Hoa hồng đào tạo là gì?

  Trưởng trung tâm được trả
  6% PV doanh thu của các thành viên thuộc trung tâm.

  Trưởng trung tâm được trả
  6% PV doanh thu của các thành viên thuộc trung tâm.

  Trưởng trung tâm phải điều hành
  trung tâm đào tạo theo quy chế của công ty.

  Trưởng trung tâm phải điều hành
  trung tâm đào tạo theo quy chế của công ty.

Quy trình mở Trung tâm đào tạo Toàn cầu Atomy
Step 1 Yêu cầu về trình độ của người đứng đầu trung tâm

Người đã có tiền án, đang trong vụ kiện dân sự hoặc hình sự, là thành viên của doanh nghiệp kinh doanh tiếp thị theo mạng khác không đủ điều kiện hoặc bị đình chỉ vì các hình thức kỷ luật trong năm qua.
 • Step 1-2

  Hàn Quốc

  • 1. Đạt danh hiệu Sale Master ít nhất 12 lần trong năm qua
   2. Tham dự Auto Sales Master Seminar trong vòng 6 tháng qua
   3. Yêu cầu ít nhất 2 thư giới thiệu từ các thành viên Câu lạc bộ Lãnh đạo Hoàng gia và sự chấp thuận của các thành viên cấp cao hơn (bao gồm cả Trưởng Trung tâm)
  MEMBER GUIDE

  Hoa Kỳ

  • 1. Đạt danh hiệu Sale Master ít nhất 3 lần trong năm qua
   2. Tham dự One Day Seminar ít nhất 4 lần và
   Success Academy ít nhất 2 lần trong năm qua
  MEMBER GUIDE

  Nhật Bản

  • 1. Đạt danh hiệu từ Diamond Master trở lên, người đã duy trì Sales Master trong 3 tháng liên tục
   2. Tham dự One day Seminar ít nhất 10 lần và Success Academy ít nhất 3 lần
  MEMBER GUIDE

  Canada

  • 1. Thành viên Câu lạc bộ Chuyên gia Bán hàng Ô tô Toàn cầu (Tham khảo Hướng dẫn Trang web của Trung tâm Giáo dục Toàn cầu)
  MEMBER GUIDE

  Đài loan

  • 1. Đạt danh hiệu Sales Master ít nhất 10 lần trong năm qua
   2. Tham dự Success Academy ít nhất 10 lần trong năm qua
   3. Yêu cầu chữ ký của thành viên Royal Leaders Club
  MEMBER GUIDE

  Singapore

  • 1. Đạt danh hiệu từ Sales Master ít nhất 3 lần trong
   3 tháng qua
   2. Cần có sự chấp thuận của thành viên câu lạc bộ lãnh đạo
  MEMBER GUIDE

  Campuchia

  • 1. Đạt danh hiệu Sales Master ít nhất một lần
   2. * Vận hành Pick-up center (do Atomy trực tiếp quản lý) phục vụ cho hội thảo và mua sản phẩm.
   (Có sẵn cho tất cả các thành viên bất kể thuộc trung tâm nào)
  MEMBER GUIDE

  Philippines

  • 1. Đạt danh hiệu từ Sales Master ít nhất
   3 lần trong 3 tháng qua
   2.Tham dự One day Seminar ít nhất 2 lần và
   Success Academy ít nhất 2 lần trong 3 tháng qua
  MEMBER GUIDE

  Malaysia

  • 1. Đạt danh hiệu Sales Master ít nhất 5 lần trong
   6 tháng qua
   2. Tham dự One day Seminar ít nhất 4 lần và
   Success Academy ít nhất 4 lần trong 6 tháng qua
  MEMBER GUIDE

  Mexico

  • 1. Đạt danh hiệu Sales Master ít nhất 1 lần trong 12 tháng qua
   2. Tham dự hội thảo Atomy Mexico (Success Academy hoặc One day Seminar) ít nhất 3 lần
   3. * Vận hành Pick-up center (do Atomy trực tiếp quản lý) phục vụ cho hội thảo và mua sản phẩm.
   (Có sẵn cho tất cả các thành viên bất kể thuộc trung tâm nào)
  MEMBER GUIDE

  Thái Lan

  • 1. Người nộp đơn phải là người Thái
   2. Đạt danh hiệu Sales Master ít nhất 36 lần trong 12 tháng qua
   3. Tham dự One day Seminar ít nhất 6 lần và Success Academy ít nhất 6 lần
  MEMBER GUIDE

  Úc

  • 1. Đạt danh hiệu Sales Master ít nhất 3 lần trong 6 tháng qua
   2. Những người đã tham dự ít nhất một
   Success Academy và từ 3 One day Seminar trong vòng 12 tháng
   3. Yêu cầu ít nhất 1 thư giới thiệu từ Royal Masters
   (hoặc cấp bậc cao hơn)
  MEMBER GUIDE

  Indonesia

  • 1.Đạt danh hiệu Sales Master ít nhất 3 lần trong 12 tháng qua
   2. Cần có chữ ký của thành viên Câu lạc bộ Lãnh đạo
  MEMBER GUIDE

  Nga

  • 1. PV cá nhân của ứng viên phải từ 700.000 trở lên
   2. Đạt danh hiệu Sales Master ít nhất 3 lần trong 6 tháng qua
  MEMBER GUIDE

  Trung Quốc

  • *Trung tâm Dịch vụ Phê duyệt Tạm thời

   1. Công dân Trung Quốc từ 22 tuổi trở lên [người nước ngoài (kể cả Đài Loan / Hồng Kông / Ma Cao) không được đăng ký]
   2. Thành viên đại lý ủy quyền chính thức cho công ty
   3. Đạt danh hiệu Sales Master ít nhất 12 lần trong 12 tháng qua
   4. Yêu cầu thư giới thiệu và thư bảo lãnh của thành viên Royal Leaders Club
  MEMBER GUIDE

  Columbia

  • 1. Đạt tối thiểu danh hiệu Sales Master trong vòng một năm.
   2. Thành viên phải tham dự từ 3 lần trở lên các One day Seminar hoặc Success Academy.
  MEMBER GUIDE

  Hồng Kông

  • 1.Tư cách thành viên trên 1 năm
   2. Thành viên Atomy Jungup
   3. Đạt danh hiệu Sales Master ít nhất 6 lần trong 6 tháng qua
   4. Bảo lãnh thành viên ở nước ngoài của Câu lạc bộ lãnh đạo
  MEMBER GUIDE

  Ấn Độ

  • 1. Đạt danh hiệu Sales Master ít nhất 3 lần trong 6 tháng qua
   2. Tham dự One day Seminar ít nhất 5 lần và Success Academy ít nhất 2 lần trong 6 tháng qua
   3. Tham dự tất cả các cuộc họp của Trung tâm đào tạo và hội thảo của lãnh đạo Trung tâm trong 6 tháng qua
   4. Cần có thư giới thiệu từ các thành viên Câu lạc bộ Lãnh đạo Hoàng gia
  MEMBER GUIDE

  New Zealand

  • 1. Đạt danh hiệu tối thiểu từ Sales Master trong vòng 6 tháng trước ngày đăng ký hoặc từ 3 lần danh hiệu cao hơn.
   2. Những người đã hoàn thành ít nhất 2 Success Academy và ít nhất 3 One day Seminar
  MEMBER GUIDE

  Thổ Nhĩ Kỳ

  • 1. Đạt danh hiệu Sales Master ít nhất 3 lần trong 6 tháng qua
   2. Tham dự One day Seminar ít nhất 4 lần và Success Academy ít nhất 4 lần trong 12 tháng qua
   3. Cần có chữ ký của thành viên Sharon rose master
  MEMBER GUIDE

  Nước Anh

  • 1. Ít nhất 5 triệu PV trở lên (700.000 PV cá nhân trở lên và PV nhóm từ 4,3 triệu trở lên) trong 12 tháng qua
   2. Tham dự One day Seminar ít nhất 4 lần và Success Academy ít nhất 4 lần trong 6 tháng quar
   3.Cần có chữ ký của thành viên Kim cương
  MEMBER GUIDE

  Kazakhstan

  • 1. Đạt danh hiệu Sales Master ít nhất 3 lần trong vòng 6 tháng sau khi khai trương trung tâm
  MEMBER GUIDE

  Kyrgyzstan

  • 1. PV cá nhân của ứng viên phải từ 700.000 trở lên
   2. Đạt danh hiệu Sales Master ít nhất 3 lần trong vòng 6 tháng sau khi khai trương trung tâm
  MEMBER GUIDE

  Brazil

  • 1. Chủ sở hữu CNPJ
   2. 3 lần tham dự Atomy Seminar
   3. Thư giới thiệu từ Sharon rose master trở lên
   4. Đạt danh hiệu Sales Master ít nhất 3 lần trong vòng 6 tháng sau khi khai trương trung tâm
  MEMBER GUIDE

  Mông Cổ

  • 1. Đạt danh hiệu Sales Master ít nhất 3 lần
   2. Yêu cầu giấy phép kinh doanh
   3. Thư giới thiệu của Câu lạc bộ Lãnh đạo Hoàng gia
  MEMBER GUIDE

  Uzbekistan

  • 1. Người đã duy trì ít nhất 1 lần Sales Master trở lên
   2. Thư giới thiệu của Câu lạc bộ Lãnh đạo Hoàng gia
  MEMBER GUIDE

  Châu Âu

  • 1. Đạt danh hiệu Sales Master ít nhất 1 lần trong 6 tháng qua
   2. Tham dự One day Seminar ít nhất 3 lần và Success Academy ít nhất 1 lần trong 6 tháng qua
   3. Cần có chữ ký của thành viên Kim cương
  MEMBER GUIDE
Step 2 Điều kiện cơ sở vật chất của trung tâm

Các trung tâm được trang bị đồ dùng văn phòng và thiết bị liên lạc cho giáo dục, các cửa hàng trong trung tâm mua sắm, cơ sở dân cư (kết hợp) và các cơ sở kinh doanh và kết hợp khác bị hạn chế đối với các trung tâm.
Quyết định do công ty đưa ra có cân nhắc đến môi trường xung quanh và không thể thực hiện việc chuẩn bị địa điểm mà không có sự đồng ý trước của công ty
 • Step 2-2

  Hàn Quốc

  • 1. Kích thước văn phòng tối thiểu: 60m2
  MEMBER GUIDE

  Hoa Kỳ

  • 1. Tổng diện tích của trung tâm đào tạo: 500ft2 trở lên
   2. Diện tích văn phòng tối thiểu: 15 người
   3. Không được phép trong bán kính 20 dặm từ các trung tâm hiện có.
  MEMBER GUIDE

  Nhật Bản

  • 1. Đánh giá cơ sở vật chất của trung tâm xem xét các môi trường xung quanh.
  MEMBER GUIDE

  Canada

  • 1. Diện tích văn phòng tối thiểu: 30 người
  MEMBER GUIDE

  Đài loan

  • 1. Đánh giá cơ sở vật chất của trung tâm xem xét các môi trường xung quanh.
  MEMBER GUIDE

  Singapore

  • 1. Diện tích văn phòng tối thiểu: 20 người
   2. Quy mô văn phòng: 80~300m2
   3. Tầng một cạnh đường không được phép (Có thể hiểu nhầm là cửa hàng bán hàng)
  MEMBER GUIDE

  Campuchia

  • 1. Đánh giá cơ sở vật chất của trung tâm xem xét các môi trường xung quanh.
  MEMBER GUIDE

  Philippines

  • 1. Quy mô văn phòng: 80~180m2
   2. Trong bán kính 20km tính từ các trung tâm hiện hữu không được phép.
   3. Tầng một cạnh đường không được phép (Có thể hiểu nhầm là cửa hàng bán hàng)
  MEMBER GUIDE

  Malaysia

  • 1. Quy mô văn phòng: 800~3000ft2
   2. Tầng một cạnh đường không được phép (Có thể hiểu nhầm là cửa hàng bán hàng)
  MEMBER GUIDE

  Mexico

  • 1. Diện tích văn phòng tối thiểu: 15 người
   2. Quy mô văn phòng: 50m2
  MEMBER GUIDE

  Thái Lan

  • 1. Quy mô văn phòng: 50~300m2
   2. Trong bán kính 1km tính từ các trung tâm hiện hữu không được phép
  MEMBER GUIDE

  Úc

  • 1. Quy mô văn phòng: 40m2
   2. Trong bán kính 20km tính từ các trung tâm hiện hữu không được phép.
   3. Tầng một cạnh đường không được phép (Có thể hiểu nhầm là cửa hàng bán hàng)
  MEMBER GUIDE

  Indonesia

  • 1. Quy mô văn phòng: 60m2
   2. Trong bán kính 1km từ các trung tâm hiện hữu không được phép
   3. Các trung tâm ở năm đô thị (Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung và Makasar) nên được mở trên tầng hai
   4. Tầng một cạnh đường không được phép
   (Có thể hiểu nhầm là cửa hàng bán hàng)
  MEMBER GUIDE

  Nga

  • 1. Kích thước văn phòng tối thiểu:40m²
   2. Trong bán kính 1km từ các trung tâm hiện hữu không được phép
  MEMBER GUIDE

  Columbia

  • 1. Kích thước văn phòng tối thiểu: 50m²
   2.Diện tích văn phòng tối thiểu: 15 người
  MEMBER GUIDE

  Trung Quốc

  • 1. Quy mô văn phòng: 50m² ~ 500m²
   2. Diện tích văn phòng tối thiểu: 20 người
   3. Trong bán kính 1km từ các trung tâm hiện hữu không được phép
  MEMBER GUIDE

  Hồng Kông

  • 1. Diện tích văn phòng tối thiểu: 20 người
  MEMBER GUIDE

  Ấn Độ

  • 1. Diện tích văn phòng tối thiểu: 20 người
   2. Kích thước văn phòng tối thiểu: 74,32m² (800ft²)
   3. Trong bán kính 0,5km tính từ các trung tâm hiện có không được phép
   4. Tầng một cạnh đường không được phép (Có thể hiểu nhầm là cửa hàng bán hàng)
  MEMBER GUIDE

  New Zealand

  • 1. Đánh giá cơ sở vật chất của trung tâm xem xét các môi trường xung quanh.
   2. Diện tích văn phòng tối thiểu: 15 người
   3. Trung tâm phải có đầy đủ trang thiết bị(như máy vi tính, máy chiếu hoặc TV, máy in, bàn ghế, v.v.)
  MEMBER GUIDE

  Thổ Nhĩ Kỳ

  • 1. Kích thước văn phòng tối thiểu: 75m²
   2. Trung tâm không được là khu dân cư hoặc nằm bên trong trung tâm mua sắm.
  MEMBER GUIDE

  Nước Anh

  • 1. Ruangan yang mampu menampung minimal 15 orang
   2.Luas minimal: 400 sq ft.
  MEMBER GUIDE

  Kazakhstan

  • 1. Kích thước văn phòng tối thiểu:40m²
  MEMBER GUIDE

  Kyrgyzstan

  • 1. Kích thước văn phòng tối thiểu:40m²
   2. Khu vực có giao thông công cộng
   3. Các trung tâm khác không thể mở trong vòng 1 km
  MEMBER GUIDE

  Brazil

  • 1. Kích thước văn phòng tối thiểu: 50m²
   2. Diện tích văn phòng tối thiểu: 15 người
   3. Các trung tâm khác không thể mở trong vòng 1 km
  MEMBER GUIDE

  Mông Cổ

  • 1. Kích thước văn phòng tối thiểu: 67m²
   2. Diện tích văn phòng tối thiểu: 15 người
   3. Cấm mở trung tâm mua sắm hoặc khu dân cư
   4. Cấm mở ở tầng 1 ở thành phố Ulaanbaatar
  MEMBER GUIDE

  Uzbekistan

  • 1. Tổng diện tích Trung tâm đào tạo: từ 60m²
   2. Diện tích văn phòng tối thiểu: 20 người
  MEMBER GUIDE

  Châu Âu

  • 1. Diện tích văn phòng tối thiểu: 15 người
   2. Kích thước văn phòng tối thiểu: 400 sq ft.
  MEMBER GUIDE
 • Step 4

  Chấp thuận thành lập trung tâm

  • Kiểm tra năng lực thông qua hồ sơ đã nộp và phỏng vấn
  • Phản hồi phê duyệt trong vòng 10 ngày làm việc sau khi nhận được
  • Thông báo trang web vào đầu mỗi tháng

  Các tiêu chuẩn và quy trình sàng lọc có thể khác nhau đối với mỗi công ty.

 • Step 5

  Hoạt động trung tâm

  • Đào tạo thành viên theo quy chế hoạt động của Trung tâm Atomy
  • Hoa hồng đào tạo trung tâm trả hai lần một tháng
  • Cấm mua bán sản phẩm tại trung tâm

  Atomy hỗ trợ thành công của bạn!